ISM 100 talentų programa

ISM Fondas vykdo „100 talentų“ stipendijų programą, kuria siekiama skatinti verslo ir akademinio pasaulio integraciją bei sudaryti sąlygas didesniam skaičiui aukščiausiais balais mokyklas baigusių jaunuolių gauti aukščiausios kokybės mokslą Lietuvoje nemokamai. ISM Fondo steigėjas yra ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

2015 rudenį ISM universitete su 100 talentų stipendija nemokamai studijavo 148 studentai. Kiekvienais akademiniais metais apytiksliai 15 % stipendijų įsteigia mecenatai, o likusiems studijas finansuoja ISM universitetas. Nuo 2011 metų 100 talentų stipendiją yra gavę 200 aukščiausiais balais mokyklas baigusių jaunuolių.

Skirdamos lėšų šio projekto įgyvendinimui įmonės ne tik padeda stabdyti protų nutekėjimą į užsienį, bet ir įgyja galimybę užmegzti abipusiai naudingus ryšius su studentais – pažindamos studentus gali kviesti juos atlikti praktiką arba pabaigus studijas užimti nuolatines pozicijas.

Stipendijas steigiančios įmonės gauna padėkos laiškus iš stipendijų gavėjų, susitinka su jais metiniame renginyje „Scholarship Reception“, dalyvauja universiteto organizuojamuose renginiuose, karjeros dienose, baigiamųjų darbų gynimuose ir kt.

Verslo ir mokslo bendradarbiavimas stiprinamas vykdant bendras įmonių ir studentų veiklas. Kiekvienais akademiniais metais stipendijas steigiančios kompanijos kviečiamos įsitraukti į studijų programas suformuluojant praktinę užduotį-problemą, o studentų grupės įvairiose studijų programose sprendžia problemą, atlieka tyrimus bei teikia pasiūlymus.

Programa paremta ISM universiteto ir verslo bendradarbiavimu. ISM universiteto studentų rengimas yra orientuotas į verslo aplinką. Verslas, paremdamas iniciatyvius ir pažangius studentus, užsitikrina ateityje turėti gabių ir perspektyvių darbuotojų pasiūlą.

„100 Talentų“ programos mecenatai

Didysis mecenatas

Prisidėkite ir jūs

Jūs taip pat galite palaikyti ISM Fondo veiklą ir kurti švietimo filantropijos tradicijas Lietuvoje