ISM doktorantės tyrimas atskleidžia, kaip turizmo verslą padaryti atsparų stichinėms nelaimėms
2021-10-06
ISM Vadybos krypties doktorantūros studijų programos studentė Ieva Žebrytė

ISM Vadybos krypties doktorantūros studijų programos studentė Ieva Žebrytė paskelbė tarptautinio mokslinio tyrimo projekto „DI18-0097 Tourism Entrepreneur Natural Disaster Recovery Model“ (liet. „Turizmo antreprenerių atsigavimo po stichinių nelaimių modelis“) rezultatus, kurie rodo, kad turizmo srities antreprenerių, mažų ir vidutinių įmonių atsparumą ateityje lems skaitmeninio raštingumo lygis ir dalyvavimas pasaulinėse vertės grandinėse.

Viename iš doktorantės ir jos kolegų publikuotų straipsnių apžvelgiamas atvirų duomenų vaidmuo kylančios ekonomikos šalies verslininkams priimant sprendimus stichinių nelaimių grėsmės akivaizdoje. Tyrimui buvo pasirinktas La Araukanijos (La Araucanía) regionas Čilėje, nes jis nuolat susiduria su pražūtingų stichinių nelaimių grėsme ir yra pats skurdžiausias šalyje. Pirminiai duomenys buvo surinkti iš trisdešimt dviejų (32) verslininkų, dalyvaujančių Čilės turizmo verslo federacijos techninių įgūdžių gerinimo programoje (FEDETUR CET). Tyrimas parodė, kad vietos verslininkai gana gerai žino turizmo paslaugų pasiūlą ir paklausą siejančių platformų pranašumus ir trūkumus, tačiau jie menkai domisi ar nepasitiki atvirai ir viešai prieinama informacija, reikalinga verslo sprendimams priimti. Pajėgumų surinkti ir apdirbti pirminius duomenis dėl laiko ir žinių stokos, žinoma, neturi. Kylančios ekonomikos šalių verslininkams svarbu suvokti, jog, siekiant sustiprinti savo verslo atsparumą skaitmeninės ekonomikos eroje, būtina koreguoti sprendimų priėmimo procesus. Tai leidžia laiku ir tinkamiau reaguoti, kai turizmo verslą trikdo stichinės nelaimės.

Dar vienas ISM doktorantės I. Žebrytės ir jos kolegų straipsnis buvo publikuotas viename iš nedaugelio išskirtinai antreprenerystės temoms skirtų mokslinių leidinių „Int. J. Entrepreneurship and Small Business“. Straipsnyje atskleidžiama, kaip akademinių, praktinių ir dizaino žinių taikymas gali sustiprinti verslo atsparumą. Redakcijos dėmesį patraukė mokslinio tyrimo klausimas: kaip galima gauti žinių, padėsiančių priimti sprendimus kylančios ekonomikos šalių antrepreneriams, kurių verslas sutrinka dėl stichinių nelaimių poveikio turizmo vietovėms? Remiantis per pastaruosius aštuoniolika metų (2000–2018 m.) publikuotais empiriniais tyrimais, taip pat straipsniais apie verslo ir turizmo atsparumą, nustatyta, kad, ruošdamiesi priimti sprendimus stichinės nelaimės akivaizdoje, turizmo antrepreneriai turėtų laukiamus iššūkius suskirstyti į verslo modelio drobės (angliškai business model canvas, arba BMC) blokus. Verslui svarbu naudoti BMC kaip antreprenerių žinių vadybos priemonę ir kaip lankstaus verslo planų sistemą. Tokiu būdu, siekiant sukurti stichinėms nelaimėms atsparius verslo modelius, antrepreneriai, veikiantys kylančios ekonomikos turizmo vietovėse, turėtų naudos taikydami dizaino principus, suformuluotus derinant praktinę patirtį ir akademines žinias.

Abu straipsniai parengti vykdant tyrimus, paremtus kokybiniais duomenų surinkimo metodais.  Juose yra naudingų įžvalgų kylančios ekonomikos EBPO narių, tokių kaip Čilė ar Lietuva, turizmo sektoriams. Pavyzdžiui, 2021-ųjų vasarą EBPO paskelbė Mažo ir vidutinio verslo bei antreprenerystės perspektyvas 2021-iesiems. Jose kiekybinių metodologijų tyrimais patvirtino abiejų doktorantės Ievos Žebrytės ir kolegų publikuotų straipsnių išvadas, jog antreprenerių, mažų ir vidutinių įmonių turizmo versle atsparumą lems skaitmeninio raštingumo lygis ir dalyvavimas pasaulinėse vertės grandinėse. Mokslinių tyrimų projektas, doktorantės su kolegomis vykdytas 2018–2019 m., skirtingais etapais gavo net trijų institucijų finansavimą: ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto (rezultatų pristatymui konferencijose) ir Lietuvos mokslo tarybos (straipsniui rašyti akademinio vizito Danijoje metu), Lietuvoje, ir Universidad de La Frontera (duomenims rinkti ir analizuoti), Čilėje. Su pastaruoju Čilės universitetu ISM bendradarbiauja dar nuo 2015-ųjų.

Su straipsniais galite susipažinti:

Žebrytė, I., Ramírez-Valdivia, M. T., & Bustos, J. M. (2021). Knowledge for natural disaster-resilient businesses in emerging economies: a focus on decision-making by tourism entrepreneurs. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 43(1), 61-83.

Žebrytė, I., Fonseca-Vasquez, F., & Hartley, R. (2019). Emerging economy entrepreneurs and open data: Decision-making for natural disaster resilience. Journal of Small Business Strategy, 29(1), 43-54.