ISM baigiamųjų darbų skaitymas

Geriausiai vertinimo komisijos įvertinti ir rekomenduoti ISM bakalauro ir magistro baigiamieji darbai, taip pat daktaro disertacijos ir jų santraukos, yra talpinami ir saugomi Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa.

Kaip ieškoti ISM baigiamųjų darbų?
1. Paieškos skiltyje  „Visi ištekliai“ pasirinkite „Disertacijos, magistro ir bakalauro baigiamieji darbai (ISM ETD)“;
2. Į paieškos laukelį įrašę „ISM“, matysite visus eLABa sistemoje patalpintus ISM universiteto akademinius darbus. Gautus rezultatus sistema leidžia klasifikuoti pagal metus, autorių bei raktinius žodžius. Kriterijai pateikiami kairėje.

eLABa sistemoje patalpintų darbų prieigos rūšys:
1. Laisvai prieinami internete;
2. Prieinami tik institucijos intranete – pasiekiami jungiantis iš ISM patalpų arba naudojantis paslauga ISM Proxy.

Pasaulinė virtuali baigiamųjų darbų duomenų bazė:  Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD).

Apie Lietuvos akademinę elektroninę biblioteką:

eLABa – tai nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje kaupiami ir viešai prieigai teikiami mokslo ir studijų dokumentai ir/arba jų metaduomenys. eLABa kuriama sujungiant nuo 1996 m. pildomus Lietuvos akademinių bibliotekų elektroninius katalogus, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų publikacijų duomenų bazes (PDB), Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazę (ETD), Lietuvos virtualiąją biblioteką.