Meniu

Internacionalizacijos procesas ir eksporto rezultatyvumas: pasirinktų Lietuvos aukštųjų technologijų ir tradicinės pramonės šakų tyrimas (IN-PRO)


Projekto tikslas 

Sukurti teoriją, paaiškinančią posocialistinės ekonomikos kontekste veikiančių Lietuvos įmonių internacionalizaciją. Vykdant tyrimą numatoma identifikuoti veiksnius, leidžiančius prognozuoti įmonių internacionalizaciją, ir nustatyti šio proceso įtaką įmonių veiklai ir rezultatams. Tyrimo metu atliekami kokybiniai atvejų tyrimai ir kuriamos longitudinės duomenų bazės, leidžiančios stebėti internacionalizaciją. Tyrimas apima tiek aukštųjų, tiek vidutinių, tiek žemųjų technologijų pramonės šakas. Įgyvendinant tyrimą siekiama išplėsti Lietuvos įmonių internacionalizacijos supratimą ir įnešti naują mokslinį indėlį į šios srities tyrimus. Tyrimo rezultatai numatoma bus publikuoti 4 tarptautiniuose moksliniuose žurnaluose, pristatyti 6 tarptautinėse konferencijose bei 2 moksliniuose renginiuose. 
 

Tyrimo nauda

Tyrimas aktualus moksliniu požiūriu, nes leidžia išplėsti posocialistinės erdvės įmonių tyrimus ir kvestionuoti išsivysčiusių šalių ekonomikose sukurtus internacionalizacijos modelius. Tyrimo duomenys ir įžvalgos bus panaudoti kuriant universiteto studijų medžiagą. Praktinė tyrimo svarba – suformuotos įžvalgos ir modeliai padės sprendžiant Lietuvos įmonių internacionalizacijos iššūkius, kuriant ir įgyvendinant eksporto strategijas. Politikos formavimo požiūriu tyrimas prisidėtų kuriant veiksmingą politinių veiksmų programą, kuri skatintų Lietuvos įmonių tarptautinę plėtrą.
 
Trukmė: 2013-05-02 – 2014-05-02  
 
Projekto suma:  536 tūkst. Lt. 
 
Mokslinio tyrimo vadovas: Prof. Erkko Autio.