Meniu

Inovacijų vadyba ir technologijų perdavimas


Projekto tikslas

Intensyvėjant integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimui, profesionalių inovacijų vadybininkų ir technologijų perdavimo specialistų ruošimas yra būtina sąlyga sėkmingai jų veiklai. Šiems poreikiams tenkinti ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas planuoja sukurti ir vykdyti magistrantūros studijų programą "Inovacijų vadyba ir technologijų perdavimas", kuri apims visas inovacijų vadybos ir technologijų perdavimo proceso grandis: idėjų generavimą, testavimą, įgyvendinimą, komercializavimą ir tęstinumą. Programos kūrimo procese bus aktyviai bendradarbiaujama su žymiausiais inovacijų srityje užsienio universitetų mokslininkais, suorganizuotos stažuotės  dėstytojams. 
 

Nauda

Žinios apie inovatyvių technologijų valdymo procesus bus reikalingos atviros prieigos centruose dirbantiems specialistams, mokslo ir technologijų parkų atstovams, kitų institucijų, vykdančių veiklą inovacijų srityje, darbuotojams. Programoje studijuos 45 studentai.
 
Trukmė: 2012.10.15 – 2015.06.07
 
Projekto biudžetas: 1,38 mln. Lt.
 
Projekto vadovas: Rasa Veleckaitė