Meniu

Inovacijų vadyba ir ekonomika

Projektą vykdo ISM kartu su partneriais Vilniaus dailės akademija, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvos inovacijų centru.  
 

Projekto tikslas

Kompetencijų tobulinimo  programa “Inovacijų vadyba ir ekonomika”, grindžiama būsimų programos dalyvių akademine ir profesine patirtimi ir taikydama inovatyvią mokymosi metodiką, pritaikytą suaugusiųjų mokymui, įgalintų šiuos dalyvius pagilinti tarpusavyje susijusias vadybines ir asmenybės ugdymo  kompetencijas bei lyderystės potencialą.
 

Nauda

Lietuvos pramoninkų konfederacijos įmonių  vidurinės ir aukščiausios grandies vadovai bei universiteto, partnerių absolventai,  mokydamiesi neformaliose studijose gebės gautų žinių pagalba didinti šalies inovatyvumo lygį.
 
Trukmė: 2012.11.25 – 2014.12.22
 
Projekto biudžetas:  1,4 mln. Lt.
 
Projekto vadovė: doc. dr. Virginija Poškutė