Industrinių technologijų vadybos bei Verslo vadybos ir rinkodaros programos turi naują vadovę M. Mačiulienę
2020-08-04

Prie ISM nuolatinių dėstytojų būrio prisijungia dr. Monika Mačiulienė, kuri yra naujoji Industrinių technologijų vadybos bei Verslo vadybos ir rinkodaros programų direktorė. Ji rūpinsis, kad studijos būtų įdomios, orientuotos į rinkos poreikius ir kad kiekvienas programos absolventas į pasaulį išeitų su iš karto pritaikomomis žiniomis.

Naujoji šių studijų programų direktorė akcentuoja, kad vienintelis pastovus dalykas yra pokyčiai, o veiksmingiausias būdas, prie jų prisitaikyti – mokymasis visą gyvenimą.

„Mano kaip dėstytojos tikslas yra sukurti įtraukiančią edukacinę aplinką, kuri ne tik suteiktų studentams kertines žinias apie verslo valdymo struktūras ir procesus, bet ir įkvėptų būti smalsiems, kritiškai mąstyti ir nuolat tobulėti. Sieksiu, kad Industrinių technologijų vadybos programos studentai puikiai išmanytų technologijų pasaulį, domėtųsi inovacijomis, mokėtų jas vystyti bei gebėtų vadovauti komandoms. Neabejoju, kad būtent ši programa leis būti vienu žingsniu priekyje technologijų pasaulyje, kuris nuolat keičiasi. ISM universitete taip pat rūpinsiuosi Verslo vadybos ir rinkodaros programa. Tad sieksiu, kad rinkodaros studentai gautų visas naujausias žinias, kurias galėtų iškart pritaikyti praktikoje“, – sako dr. M. Mačiulienė.

Socialinių mokslų daktarė M. Mačiulienė puikiai pažįstama su ISM aplinka ir vertybėmis, nes savo studijas taip pat baigė ISM universitete. Ji jau 9 metus dėsto skaitmeninės rinkodaros ir inovacijų dalykus, tuo pačiu dirba ir moksline tyrėja skaitmeninės komunikacijos, bendrakūros ir atviro mokslo srityse. Savo tyrimuose daugiausiai dėmesio skiria skirtingų suinteresuotų visuomenės grupių ir skaitmeninių įrankių sąveikai vertės kūrimo procesuose verslo įmonėse, NVO, viešosiose įstaigose ir net kuriant meną. Kaip sako M. Mačiulienė, skaitmeniniai įrankiai suteikia mums galimybes lengviau burti bendruomenes, dalintis idėjomis bei kurti tvaresnę ir sumanesnę visuomenę. Savo tyrimų rezultatus dėstytoja pristato tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir aktyviai publikuoja moksliniuose žurnaluose, tokiuose kaip „Journal of Business Research“, „Journal of Innovation and Knowledge“, „Internet Science“ ir „Kybernetes“.

„Mano kaip dėstytojos tikslas yra sukurti įtraukiančią edukacinę aplinką, kuri ne tik suteiktų studentams kertines žinias apie verslo valdymo struktūras ir procesus, bet ir įkvėptų būti smalsiems, kritiškai mąstyti ir nuolat tobulėti.“

Dr. Monika Mačiulienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Industrinių technologijų vadybos ir Verslo vadybos ir rinkodaros programų direktorė