Gruzdžių gimnazijos direktorius J. Vasiliauskas: „Mokytojas suteikia ne tik žinias, bet ugdo ir moralinį kompasą“
2021-05-06

Šiandien Lietuva antrą kartą renka mokyklas lyderes LRT ir ISM organizuojamame mokyklos švietimo lyderės konkurse. Tačiau, kuo gyvena, už kokį požiūrį bei iniciatyvas mokyklos švietimo lyderės vardą pelnė pernai metų nugalėtoja – Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazija? Mokyklos direktorius Juozas Vasiliauskas savo pasakojimu pakviečia iš arčiau pažvelgti į gimnazijos bendruomenės gyvenimą, mokytojo profesiją, jai keliamus visuomenės aukštus standartus ir asmenines bei kasdienes mokytojo kovas.

Geriausias mokytojas – turintis tvirtas vertybes

Gruzdžių gimnazijos direktorius pasakoja, jog atitikti mokytojams itin aukštai iškeltą kartelę – anaiptol nelengva užduotis ir prideda, kad mokytojas turi žinoti, vardan ko dirba. Tai profesija, kurioje galioja ne tik ant balto popieriaus lapo išdėstytos, tačiau ir nerašytos, bet visuomenės priskirtos kompetencijos – atsakomybė už jaunus žmones ir jų moralinio, vertybinio kompaso ugdymas.

„Mokykloms, mokytojams patikime savo vaikus, todėl jiems keliami reikalavimai visais laikais buvo aukšti. Tačiau šiuolaikinės visuomenės lūkesčiai mokyklai – dar didesni, o kur dar dabartinių tėvų situacija, kuomet dėl didelio užimtumo sunkiai randama laiko, o kartais ir noro bendrauti su savo atžalomis, juos išklausyti. Tad mokyklai tenkanti atsakomybė už jaunus žmones tik didėja“, – sako direktorius.

Jis pastebi, jog šalia gero dėstomo dalyko išmanymo bei asmeninės charizmos, kuri pamokas padaro įdomesnes, o mokyklą – patrauklesnę, tarp mokytojui tenkančių svarbiausių priedermių – gebėjimas mokinį išklausyti ir suprasti, gerbti jį kaip asmenį.

„Mokytojas turi akcentuoti svarbiausias etikos, pilietines normas. Jis atsakingas ir už auklėtinių vertybes, ir už kiekvieno asmeninę pažangą. Mokytojas turi ne tik paaiškinti pamoką, tačiau mokinį motyvuoti, jam padėti, tinkamai nuteikti“, – mokytojams tenkančias pareigas vardijo Gruzdžių gimnazijos vadovas.

Mokytojams rūpintis tenka ne tik švietimu

Reikalavimai šiuolaikiniam mokytojui kitokie nei buvo anksčiau, bet būtinybė turėti vertybes ir gebėti jomis dalintis bei jas ugdyti – išliko: „Joks kompiuteris negali pakeisti mokytojo padrąsinančio šypsnio ar žvilgsnio, paskatinimo žodžiu“, – sako J. Vasiliauskas.

Antrindamas savo minčiai apie mokytojo emocinį įsitraukimą į mokinio ugdymą ir jo pasiekimus, Gruzdžių mokyklos direktorius sako, kad mokytojams darbe sunkiausia tuomet, kai jie pamokoje nesijaučia mokytojais. Kitaip tariant, kuomet jiems nepavyksta mokinio sudominti, vaikas pamokoje prastai jaučiasi, negerbia pamokos.

Egzistuoja ir kiti iššūkiai. Didelis mokinių skaičius apsunkina pastangas užtikrinti aukščiausią mokymo kokybę, suprasti mokinių individualius poreikius. Be viso to, trūksta mokytojų padėjėjų.

Direktorius atvirai pripažįsta, jog nuolat didėjantis biurokratinių procedūrų kiekis – mokykloms it sunkiausias akmuo po kaklu. Pasak. J. Vasiliausko, mokytojai tiesiog žmogiškai pavargsta vykdydami šias procedūras ir nebepadaro to, kam jie pašaukti.

Tarp svarbiausių kompetencijų – mokymasis visą gyvenimą

Nors mokytojų kasdienybėje iššūkių netrūksta, J. Vasiliauskas džiaugiasi mokytojų noru mokytis ir tai daryti visą gyvenimą – ir ne tik specialiųjų kompetencijų, bet ir bendražmogiškųjų dalykų. Jis taip pat pabrėžia, kad kai aplink viskas taip sparčiai keičiasi, svarbiausia yra noras mokytis, tobulėti.

„Manau, mokytojas turi nuolat tobulėti, mokytis kartu su mokiniais. Taip pat jam reikalingas tolerantiškumas kitoniškumui, pagarbus elgesys su visais, geri komunikaciniai gebėjimai. Svarbu nebijoti atsiprašyti suklydus ir mokėti priimti atsiprašymą, nebijoti paprašyti pagalbos, suprasti, kad visko žinoti ir mokėti neįmanoma. Daugelis mokytojų supranta, kad turimų žinių, kompetencijų nepakanka, kad būtina nuolat įgyti naujų, tad jie nuolat mokosi, tobulinasi“, – sako Gruzdžių gimnazijos direktorius.

J. Vasiliausko požiūris ir aktyvumas švietime įtraukia ir visą bendruomenę, kuri drauge imasi pokytį kuriančių iniciatyvų. Čia įgalinta pasidalytoji lyderystė, siekiant į popamokinę veiklą įtraukti vyresniųjų klasių mokinius, mokykloje suteiktos patalpos dienos centro „Veikime drauge“ veiklai. Mokykla įgyvendino projektą „Listen and Hear“, kuriuo siekiama gerinti mokyklos bendruomenės narių mikroklimatą, inicijuotas dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant projektą „Kartu“, skirtą gerinti vaikų ir paauglių iki 18 metų amžiaus fizinę ir psichinę sveikatą, gimnazija yra įsitraukusi į savanorystę skatinančią programą „Social Breeze“ ir dar daugelį kitų veiklų.

Gimnazijos atvirumas iniciatyvoms ir aktyvumas švietime pernai LRT ir ISM mokyklos švietimo lyderės rinkimuose Gruzdžių gimnazijai pelnė mokyklos švietimo lyderės vardą. Mokykla buvo apdovanota poilsio erdvės mokykloje įrengimu bei studijomis ISM „Švietimo lyderystės“ programoje.

Dėl itin didelio visuomenės susidomėjimo ir konkurso svarbos nacionaliniu mastu – mokyklos švietimo lyderės rinkimai sugrįžo ir šiemet. Todėl mokyklos kviečiamos ir toliau dalintis savo gerosiomis praktikomis, iniciatyvomis, daromais pokyčiais ir iki gegužės 7 d. savo mokyklas nominuoti puslapyje manomokykla.lrt.lt.

Trys geriausiai įvertintos mokyklos bus apdovanotos „Švietimo lyderystės“ magistrantūros studijomis ISM universitete – galimybė studijuoti atiteks vienam mokyklos deleguotam atstovui, o pačiose mokyklose bus įrengtos poilsio ir įkvėpimo erdvės su stalo futbolo stalais ir sėdmaišiais.

Nominacijų etapas: balandžio 19 d.– gegužės 7 d.

Balsavimo etapas: gegužės 10 d.– gegužės 21 d.

Apdovanojimai: birželio 7 d.

Daugiau apie „Švietimo lyderystė“ studijas ČIA.