„Girteka Logistics“ vykdantysis direktorius Rusijai P. Kveten: studijos suteikia galimybę pasikeisti
2021-02-08

„Žinias reikia atnaujinti, jas kvestionuoti ir nuolat didinti, kitu atveju jos išnyksta“ (angl. Knowledge has to be improved, challenged, and increased constantly, or it vanishes). Tokia modernios vadybos pradininku laikomo Peterio Druckerio citata pokalbį apie mokymosi svarbą pradeda ISM Vadovų magistrantūros absolventas, „Girteka Logistics“ Vykdantysis direktorius Rusijai Pavel Kveten.

Studijos, pasak P. Kveten, ne tik sustiprino turimas kompetencijas ir suteikė naujų žinių,  tačiau padėjo tobulėti, kaip asmenybei, kaip lyderiui, kaip vadovui. Jos leido matyti savo kolegų pokyčius, atsitraukti nuo organizacijos ir į ją pažvelgti iš paukščio skrydžio. Todėl šiandien, matydamas savo ir komandos pokyčius, jis dalijasi mokslų atneštais rezultatais pačiam asmeniškai ir įmonei, akcentuoja mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jo naudą.

ISM universitete nusprendė gilinti žinias per šimtas „Girteka Logistics“ įmonės vadovų. Tad Jūsų organizacija akivaizdžiai vertina mokymosi visą gyvenimą koncepciją. Kodėl Jūsų organizacija studijas laiko vertybe ir stengiasi savo darbuotojams suteikti tokią galimybę?

Pokalbį norėčiau pradėti nuo „Girteka Logistics“ sėkmės istorijos, kuri yra tiesiog nuostabi. Įmonė, kurioje dirbo tik trys darbuotojai, o nuosavą parką sudarė tik vienas vilkikas, išaugo iki vienos iš didžiausių transporto įmonių visoje Europoje. Nuo pat pirmos kompanijos įsteigimo dienos užsibrėžti ambicingi tikslai ir veiklos plėtra lėmė tai, kad šiandien įmonėje dirba virš 18,000 darbuotojų, o jos nuosavą transporto parką sudaro virš 7,400 vilkikų. Be to, 2019 m. pabaigoje organizacijos apyvarta perkopė 1 mlrd. eurų sumą. Tačiau kompanija neplanuoja sustoti ties šiais rodikliais ir 2022 m. ketina turėti virš 23,000 darbuotojų komandą ir 10,000 vilkikų nuosavame transporto parke.

Augant organizacijai, augo darbuotojų ir vadovų žinios bei kompetencijos. Toks augimas turi ir pliusų, ir minusų. Pliusai: aukšto lygio kompetencijos logistikos srityje, geras procesų išmanymas, įmonės kultūros kūrimas ir jos puoselėjimas. Pagrindiniai minusai yra siauras išorės aplinkos matymas ir įvertinimas, ribotos žinios apie kitas teigiamas praktikas. Sparti įmonės ir jos veiklos plėtra neįmanoma be kokybinių pokyčių – naujovių diegimo, procesų skaitmenizavimo, valdymo sistemos, kultūros ir komandos ugdymo ir tobulinimo. „Girteka Logistics“ nėra išimtis – siekiant, kad kompanija nuolat tobulėtų ir augtų rinkos sąlygomis,  kartu būtų inovatyvių sprendimų bei verslo lydere, visos įmonės veiklos metu buvo įgyvendinta nemažai prasmingų pokyčių. Investicijos buvo skiriamos ne tik nuosavo parko didinimui, informacinių technologijų diegimui, skaitmenizavimui, bet ir veržlios komandos ugdymui.

Tad kalbant apie „Girteka Logistics“ darbuotojų tobulėjimą, didžiausiu ugdymo projektu galima laikyti 2017 m. prasidėjusį įmonės bendradarbiavimą su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu. Per kelerius metus savo žinias įvairiose vadovavimo įgūdžių ugdymo programose (įskaitant atskirą programą vidurinės grandies vadovams) gilino daugiau nei 100 įmonės skirtingo lygio vadovų, kurie įgytas teorines žinias sėkmingai taiko, prisidėdami prie bendrų įmonės tikslų ir ambicingų rezultatų siekimo.

2020 metais įmonėje įvyko prasmingi pokyčiai – buvo atrasta įmonės verslo prasmė. Ką tai reiškia ir kas iš esmės pasikeitė? Iki šiol gyvenome su vizija tapti pirmąja Europos įmone, turinčią 10,000 nuosavų vilkikų parką ir su misija „We Care“. Mes ir toliau ambicingai augsime, bet tai bus vienas iš mūsų verslo rezultatų. Penkios įmonės dabartinės misijos grupės – klientai, akcininkai, bendruomenė, kolegos, partneriai – ir toliau išliko svarbios. Be to, visi ambicingi tikslai ir prioritetai išliko, nes tai mūsų įmonės DNR. Tačiau nuo šiol dėmesio kiekis, skiriamas visoms grupėms, bus vienodas, nes siekdami įgyvendinti mūsų verslo prasmę („Padėti mūsų klientams tesėti pažadus jų pačių klientams“), mes turime tapti akivaizdžiu pirmuoju pasirinkimu mūsų klientams, mūsų kolegoms, mūsų bendruomenei, mūsų akcininkams ir mūsų partneriams. Taigi norėdami būti pirmo pasirinkimo darbdaviu savo darbuotojams (ir dabartiniams, ir būsimiems), planuojame dar daugiau dėmesio skirti įmonės kolektyvo tobulėjimui, jų lyderystės brandos ir kompetencijų stiprinimui. Labai džiaugiuosi, kad turime galimybę ir toliau sėkmingai bendradarbiauti su ISM ir kurti naują įmonės istoriją kartu.

Pokalbio metu minėjote, kad ISM Vadovų magistrantūroje studijavo per šimtas „Girteka Logistics“ įmonės vadovų. Studijų metu jie turėjo galimybę susipažinti su įvairių sričių kolegomis, gilinti savo žinias, įgūdžius ir kompetencijas įvairiais aspektais, nes universitete ugdomų kompetencijų spektras tikrai platus. Kaip pasikeitė ISM Vadovų magistrantūroje studijavę vadovai, jų emocinė būsena ar elgsena po studijų ir kokiose srityse vadovai sustiprėjo?

ISM studijavo tikrai daug įmonės darbuotojų, kurie stiprinti žinias į universitetą atvyko iš skirtingų veiklų. Galiu atvirai pasakyti, kad studijos tikrai nepraėjo veltui. Teorija kartu su praktinėmis užduotimis man ir kitiems vadovams leido sustiprėti, kaip lyderiams. Kalba eina ne tik apie kompetencijų stiprinimą ar naujų žinių įgijimą, bet ir apie asmeninius pokyčius. Didelė informacijos apimtis, nauja aplinka, naujos pažintys, intensyvus individualus ir komandinis darbas – visa tai leido išeiti iš savo komforto zonos, pažinti save iš naujo, atrasti savo fizinių ir emocinių galimybių ribas. ISM dėstytojai – tai profesionalų komanda, išmananti ir gebanti perteikti teorinę informaciją, praktinės patirties turintys ekspertai, kurie žino, kas ir kaip realiai veikia Lietuvos ir užsienio versle. Tad profesionalių dėstytojų komanda ir jų taikomi dėstymo būdai padėjo sprendžiant praktinius klausimus ir problemas. Ši patirtis bei nemažas dėmesys lyderystės stilių nagrinėjimui suteikė daugiau pasitikėjimo savimi, savo jėgomis, priimamais sprendimais, šiandien leidžia kurti palankią aplinką komandoje, racionaliau priimti sprendimus ir prisitaikyti prie rinkos pokyčių tendencijų. Gautos žinios padeda greičiau pastebėti ir atskleisti savo komandos stipriąsias ir silpnąsias vietas bei kolektyvo narių potencialą. Tad studijos suteikia galimybę pasikeisti. Tačiau kitas klausimas – ar tu tai priimi ar ne.

Kadangi ISM studijavo nemažai Jūsų organizacijos atstovų, greičiausiai, teko drauge diskutuoti apie studijas, jų turinį, kylančius iššūkius ir rezultatus. Galbūt galėtumėte pasidalinti šių diskusijų turiniu ir atskleisti, kaip apie studijas atsiliepia sugrįžę vadovai bei kokias pagrindines įgytas kompetencijas akcentuoja?

ISM studijavę „Girteka Logistics“ vadovai teigiamai atsiliepia  tiek apie studijas bendrai, tiek apie jų vertę bei praktinę naudą. Žinoma, ne nuo pirmų dienų, nes pirminiame etape, tik pradėjus studijuoti, bet kokie mokslai, bet kokiame amžiuje atrodo dideliu iššūkiu, ypač kai esi jau susiformavęs ne tik kaip asmenybė, bet ir profesionalus vadovas. Tačiau palaipsniui įsivažiavus į mokslų procesą, ritmą, labiau susipažinus su kolegomis grupėje, atėjo suvokimas ir teigiami profesiniai bei asmeniniai pokyčiai ir naudos pojūtis. Taigi, pradedi suprasti, kad žinios iš tikrųjų yra labai ribotos ir tada atsiranda noras labiau pažinti kitus verslus, gerąsias praktikas ir ieškoti galimybių jas pritaikyti įmonėje. Remdamasis asmenine ir savo vadovų komandos patirtimi galėčiau išskirti, mano nuomone, tokias esmines vadovui, ypač lyderiui, įgytas kompetencijas, kaip gebėjimas motyvuoti ir suburti darbuotojus bendriems tikslams, strategiškai mąstyti, modeliuoti įvairius scenarijus, planuojant veiklą, efektyviau valdyti situaciją. Nors tai nėra laikoma kompetencija, tačiau būtina paminėti galimybę išplėsti verslo kontaktus. Kai kurie mano vadovų komandos nariai dar studijuoja, tad jiems pabaigus studijas, pačiam bus įdomu išgirsti jų nuomonę ir palyginti su jau baigusių vadovų atsiliepimais.

Jūsų organizacija yra globalios rinkos dalyvė, kurioje nuolat vyksta pokyčiai, vykdomi įvairūs projektai, keliami aukšti tikslai ir užsibrėžiami tokie patys rezultatai. Ar galėtumėte pasidalinti, kokią naudą Jūsų organizacijai ar Jūsų valdomam padaliniui davė Vadovų magistrantūros studijos ir kaip gautos kompetencijos prisidėjo prie organizacijos stiprinimo?

Asmeniškai man ir mano komandos vadovams studijos davė teigiamos praktinės naudos – įgytas gilesnes žinias ir sustiprintas kompetencijas efektyviai ir produktyviai taikėme savo veikloje ir tokiu būdu prisidėjome prie bendrų įmonės tikslų siekimo ir rezultatų įgyvendinimo. Vis dėlto kyla klausimas: tai kokia ta praktinė nauda, kuri atnešė naudos dar ir visai įmonei? Vadovų MBA studijos man leido patobulinti ne tik profesionalias žinias, bet ir iš naujo įvertinti save – kartu studijuoja vadovai iš įvairių įmonių ir ši supanti vadovų bendruomenė suteikia naujų minčių, idėjų, praplečia akiratį, sudaro galimybę įvertinti situaciją iš įvairių pusių ir pakeisti jos matymą. Be to, naujausia informacija, ekspertų ir kolegų įžvalgos bei nuomonė leido atrasti naujos patirties ir naujų ir aktualių sprendimų. 2019 m. įmonė, norėdama ne tik toliau sėkmingai augti rinkoje, bet ir žinoti, kaip mes to sieksime ir kokie bus rezultatai, priėmė ir pradėjo įgyvendinti trijų metų strategiją. Šiam tikslui buvo organizuotos strateginės sesijos visų įmonės veiklų vadovams ir jų komandų nariams (įskaitant ir mano komandą). Kartu mes ieškojome geriausių strateginių idėjų bendro tikslo siekimui. Šios idėjos atsispindėjo atskiruose strateginių iniciatyvų projektuose, kurie ir sudarė mūsų organizacijos įgyvendinamą verslo strategiją. Tokiu būdu kiekvienas įgyvendinamas projektas padėjo ir padės tiek pasiekti ambicingus organizacijos tikslus, tiek užsibrėžtus planus, nes kiekvienais metais yra vykdoma strategijos peržiūra, kas suponuoja ir strateginių iniciatyvų projektų peržiūrą bei tolesnį diegimą. 2020 m. įmonei pradėjus gyventi su atrasta įmonės verslo prasme, kartu su savo komandos nariais pradėjome nuo mūsų veiklos strateginių iniciatyvų prioritetų peržiūros. Pirmiausiai pradėjome nuo darbuotojų įtraukimo ir prisidėjimo prie prioritetų dėliojimo ir sprendimų ieškojimo kartu. Toks sprendimas mums leido ne tik patobulinti vidinius procesus, bet ir motyvuoti darbuotojus, mokytis ir tobulėti kartu, pradėti ugdyti jų lyderystės savybes ir prisiimti didesnę atsakomybę. Ateityje mūsų laukia nemažai projektų ir su jais susietų iššūkių. Su jais susidūrę mes galėsime persiorientuoti ir priimti geresnius sprendimus, nes sprendimai bus priimti ne remiantis intuicija arba todėl, kad mums taip atrodo, bet bus pagrįsti įgytomis mokslo teorinėmis ir praktinėmis žiniomis.

Jūsų organizaciją galima laikyti pavyzdžiu – ugdote darbuotojus, skatinate juos mokytis bei vertinate mokymosi visą gyvenimą galimybę. Tačiau ne visos įmonės eina šiuo keliu. Ar galėtume pasidalinti patarimais, kodėl ir kiti vadovai turėtų skatinti savo darbuotojus studijuoti?

Geras planas, strateginiai tikslai, funkcijų tarp žmogiškojo potencialo paskirstymas ir pan. dar neužtikrina efektingo įmonės valdymo ir gerų rezultatų. Kad planai būtų vykdomi, kad vadovų sprendimai būtų įgyvendinami, kad visi darbuotojai būtų orientuoti į organizacijos tikslų siekimą, savo darbuotojus reikia motyvuoti. Mano nuomone, įmonės, nepriklausomai nuo jų dydžio ir užimamos vietos rinkoje, turi ne tik skatinti savo darbuotojus studijuoti, bet ir būti suinteresuotos jų ugdymo bei tobulėjimo procesu, nes asmeninio profesionalumo ir motyvacijos skatinimas:

1. leidžia darbuotojams tobulėti kaip lyderiams;
2. padeda sukurti įmonių kultūrą bei didinti pelningumą;
3. skatina efektyvesnį įsitraukimą į darbą ir įsipareigojimą;
4. pasikeitus sąlygoms rinkoje, leidžia geriau persiorientuoti;
5. kilus iššūkiams, leidžia geriau jiems pasiruošti, suvaldyti verslo procesus ir valdyti įmonę;
6. leidžia turėti naujausią informaciją bei ekspertų įžvalgas, dalintis patirtimis;
7. suteikia galimybę plėsti akiratį ir kontaktus ir t. t.

Remiantis „Girteka Logistics“ praktika, vienareikšmiškai pritariu darbuotojų ugdymui bei kompetencijų stiprinimui, nes įmonei tai leidžia ne tik motyvuoti darbuotojus, ugdyti profesionalius vadovus, bet ir užauginti savo vidinį profesionalių vadovų rezervą, užtikrinti ir tobulinti vidinę įmonės kultūrą, vykdyti veiklą, atsižvelgiant į naujausias verslo tendencijas. Užbaigdamas norėčiau pasidalinti labai gera kolegos fraze, kurią išgirdau 2017 m. studijų pradžioje. Kolega pasakojo, kad įmonės vadovui, kurioje jis dirba, buvo užduotas klausimas: „Kam tu investuoji į darbuotojų mokslus, jei jie po kelių metų išmokę naujų dalykų gali išeiti dirbti kitur?“ Jis į klausimą atsakė klausimu ir atsakymas buvo toks: „O kas bus, jei aš jų neugdysiu, jų kompetencija neaugs ir jie po kelių metų vis dar dirbs mano organizacijoje?“ Tad geriau galvokime apie tai, kokią naudą savo organizacijai neša motyvuotas, aukšto lygio kompetencijas turintis darbuotojas.

Daugiau apie ISM Vadovų magistrantūros studijas ČIA