Meniu

Studentams

Visi ISM universiteto studentai - nesvarbu, ar jie yra absolventai, užsienio studentai, doktorantai ar Vadovų mokyklos studentai - yra atsakingi už etišką ir sąžiningą elgesį. Kiekvienas studentas yra atsakingas už susipažinimą su ISM etikos kodeksu ir informacija bei šaltiniais šiame tinklalapyje. Visi studentai yra atsakingi už savo darbą ir yra atsakingi už savo veiksmus.

 

Plagiatas

Komisija vadovaujasi Oksfordo universiteto pateiktu plagiato apibrėžimu:

… pristatyti kažkieno darbą ar idėjas kaip savo, su jų sutikimu ar be jo sutikimo, įtraukiant jį į savo darbą be visiško sutikimo. Šis apibrėžimas apima visą paskelbtą ir neskelbtą medžiagą, nesvarbu, ar ji yra rankraštinė, spausdinta ar elektroninė. Plagiatas gali būti tyčinis, neapgalvotas arba netyčinis.

Vengti plagiato yra viena iš svarbiausių studentų atsakomybių, o studentai privalo tiksliai suprasti, kas yra plagiatas ir ko jiems reikia vengti.

Studentams labai rekomenduojama apsilankyti Oksfordo universiteto prieinamoje ir naudingoje svetainėje apie plagiatą čia. Išsamų Oksfordo akademinės gerosios patirties vadovą galite atsisiųsti čia.

Atlikdami šį internetinį testą, studentai taip pat turėtų patys įvertinti savo supratimą apie plagiatą.

 

„Turnitin“

„Turnitin“ yra internetinė plagiato aptikimo paslauga, kuria ISM universitetas naudojasi patvirtindamas, kad studentų pateiktuose kursiniuose darbuose nėra plagiato. Daugybė jūsų rašytinių užduočių bus pateikta „Turnitin“, kuri parengia ataskaitą, vadinamą „panašumo ataskaita“, leidžiančią jūsų dėstytojui sužinoti, koks jūsų darbo turinys yra „panašus į kitų studentų rašytinius kursinius darbus, prieinamus didelėje duomenų bazėje, kartu su autorių teisių saugomais knygų, laikraščių ir žurnalų puslapiais bei viešai prieinamais darbais internete.“

Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite „Turnitin“ svetainėje, ypač rekomenduojame susipažinti su „panašumo ataskaitų“ aprašymu.

 

Sukčiavimas

Pagal pirmaujančio universiteto vadovą, sukčiavimas yra:

sąmoningas nesąžiningas veiksmas, susijęs su universitetinio darbo pateikimu. Tai gali reikšti, kad nukopijuojate kažkieno darbą, pristatote kažkieno kito parašytą esė arba egzamino darbą.

Sukčiavimas gali apimti (bet neapsiriboja) šiuos dalykus:

 • Melą;
 • Nusirašinėjimą nuo kito asmens testo ar egzamino metu;
 • Egzamino arba testo atsakymų bei klausimų aptarimą jų metu;
 • Egzamino kopijų darymas ar gavimas be dėstytojo leidimo;
 • Užrašų, “paruoštukės” arba kitų informacijos įrenginių naudojimas, neatitinkantis nustatytų testo sąlygų;
 • Leidimas kitam asmeniui atstovauti oficialiai besimokantį studentą.

Vadove toliau pateikiama:

“Kaip ir kodėl studentai sukčiauja?

Dažniausiai pasitaikanti sukčiavimo rūšis yra esė rašymo paslaugos (essay mills) naudojimas. Tai yra įmonės, skatinančios studentus susimokėti už kito asmens parašytą esė, kurią jie gali pateikti kaip savo. Esė rašymo paslaugos įmonės naudojasi stresą patiriančiais studentais, kurie turi daug darbo, ir pateikia sukčiavimą kaip priimtiną alternatyvą sunkiam darbui.

Studentai sukčiauja dėl daugelio priežasčių; dažnai tai yra jų pačių padarytas pasirinkimas. Studentai, kurie nepakankamai daug dirba arba palieka savo esė iki paskutinės minutės, gali pamanyti, kad apgauti yra lengviau, užuot atlikti daugiau darbų per trumpą laiką. Kitais atvejais dėl lengvinančių aplinkybių studentai gali patekti į tokią situaciją, kai apgaudinėjimas atrodo kaip vienintelis jų pasirinkimas.

Kodėl sukčiavimas yra blogas pasirinkimas?

Nepaisant to, kuo esė rašymo paslaugos įmonės nori, kad jūs tikėtumėte, sukčiavimas niekada nėra priimtinas dėl daugybės priežasčių:

 • Galite būti griežtai nubausti

Jeigu nustatomas sukčiavimo faktas, jums gali neužskaityti užduoties, viso modulio arba netgi laipsnio.

 • Tai brangu

Mokslas universitete jau kainuoja pakankamai, todėl praleisti metus arba būti išbrauktam iš sąrašų dėl sukčiavimo yra brangi klaida. Pats sukčiavimas taip pat labai brangus; įmonės gali paprašyti šimtus ar net tūkstančius svarų už vieną kūrinį.

 • Tai nesąžininga

Esė rašymo paslaugos įmonės yra apgaulingos kompanijos, kurios meluoja ir pasinaudoja studentais. Naudodamiesi šių įmonių paslaugomis, jūs tik skatinate tai, ką jie daro.

 • Jūs apgaudinėjate save

Universitetas – išbandymas jums. Sukčiaudami jūs praleidžiate galimybę paspausti save ir išsiaiškinti, ko esate verti. Jūs pilnai neišlavinsite savo įgūdžių, kurių jums prireiks norint sėkmingai dirbti ateityje.

 • Tai nuvertina tų, kurie nesukčiauja, darbą

Jei sukčiaujate ir nesate sugautas, menkinate savo kolegų, kurie sunkiai ir sąžiningai dirbo, pasiekimus. Pagalvokite apie tai, kaip jaustųsi jūsų draugai, jei jie tai sužinotų.

 • To galima išvengti

Universitetai teikia paslaugas, skirtas padėti studentams, kenčiantiems dėl savo darbo krūvio. Studentai, turintys lengvinančių aplinkybių, gali kreiptis dėl pateikimo terminų pratęsimo. Jeigu jums nesiseka, pasikalbėkite su kuo nors.”

 

Etikos komisijos vaidmuo

Komisija yra skirta studentų švietimui apie plagiatą ir sukčiavimą. Tačiau visi studentai yra atsakingi už savo darbą ir yra atsakingi už savo veiksmus. Deja, kartais dėstytojas ar egzamino stebėtojas, kitas studentas ar vienas iš mūsų komisijai praneša, kad studentas įtariamas plagiatu ar sukčiavimu.

Kai tai įvyksta, Etikos komisija pradeda tyrimą. Mes išnagrinėjame patvirtinamuosius dokumentus ir pakviečiame studentą į susitikimą su mumis. Po nuodugnaus svarstymo ir balsų dauguma nusprendžiame: i) ar akademinio netinkamo elgesio ataskaita yra tiksli; (ii) ar studentui turėtų būti taikoma bausmė; ir (iii) kokio sunkumo bausmė turėtų būti taikoma.

Tarp bausmių, dėl kurių komisija anksčiau susitarė, yra:

 • Užduoties ar egzamino įvertinimas nuliu;
 • Viso kurso įvertinimas nuliu;
 • Ribojama galimybė tam tikrą laiką dalyvauti Erasmus mainų programoje;
 • Studento pašalinimas tam tikram laikotarpiui, pavyzdžiui, vienam semestrui ar keletui metų.
 • Reikalavimas studentui perrašyti bakalauro ar magistro darbą;
 • Studentui nesuteikiama teisė tam tikrą laiką ginti savo bakalauro ar magistro darbą.