Meniu

Dėstytojams

ISM universiteto dėstytojai - bet kuris universiteto darbuotojas ar bendradarbis, kuris užsiima ISM studentų mokymu ar vertinimu - turi tam tikras pareigas sutinkamai su akademine etika ir sąžiningumu.

 

Dėstytojų atsakomybė plačiąja prasme:

  1. “Pirmoji universiteto dėstytojų pareiga yra žinių ir supratimo sklaida per mokymą ir tiriamąją veiklą. Jie turi sąžiningai skirti savo energiją ugdydami savo, kaip dėstytojų, mokslinę kompetenciją ir efektyvumą.
  2. Jie turi būti sąžiningi rengdami ir organizuodami savo dalyką ir periodiškai turėtų tai peržiūrėti, atsižvelgdami į pokyčius savo srityje.
  3. Jie turi sąžiningai stengtis patobulinti savo dalykų pateikimo studentams metodus.
  4. Jie turi skatinti laisvą apsikeitimą idėjomis tarp kolegų ir studentų.
  5. Jie visada turi būti teisingi savo studentų atžvilgiu. Jiems neetiška išnaudoti studentus savo asmeniniam pranašumui įgyti. Jiems neetiška panaudoti studentų darbus savo publikacijose be atitinkamo priskyrimo.
  6. Jie yra kalti dėl neetiško elgesio, jei elgiasi taip, kaip neleistų sau ar kitiems akademinės bendruomenės nariams atliekant šias pareigas.
  7. Jie privalo saugoti visą konfidencialią informaciją apie studentą, susijusią su akademine pažanga, asmeniniu gyvenimu ar politinėmis bei religinėmis pažiūromis. Nepaisant to, jie gali atskleisti informaciją apie studentų akademinę būklę atsakydami į patikimo šaltinio prašymą; jie gali pateikti studento charakteristiką tik tiek, kiek tai yra svarbu. Veikdami kaip teisėjai, jie turi stengtis būti teisingi ir objektyvūs.”

 

Plagiatas ir sukčiavimas

Nors dėstytojai turėtų budriai stebėti ir užkirsti kelią sukčiavimui ir jį aptikti ir dėstytojai privalo pranešti apie plagiato ar sukčiavimo atvejus, kai nustato ar turi pagrindo manyti, kad studentas tai padarė, Komisija nemano, kad dėstytojai yra atsakingi už tai ir neturėtų būti atsakingi už jų studentų netinkamą akademinį elgesį.

Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kas yra plagiatas ir sukčiavimas, skaitykite aprašymus čia.