Meniu

Report of ethical misconduct

Atkreipkite dėmesį, kad Etikos komisija laikys jūsų pranešimą konfidencialiu, jei to paprašysite – t. y. Komisija užtikrins, kad bet kokia informacija apie asmenį (-is), kuris (-ie) parašė pranešimą, nebus viešai paskelbta (informatorių apsauga).

 

Please note that the Committee on Ethics will consider your report to be confidential if you request it – i.e. the Committee will ensure that any information about the person(s) who wrote the report is not made public (whistle-blower protection).