Meniu

Jonas Dagys
Short description / mini CV: 

Doctor of Philosophy.

Doctoral Thesis “Reductive Theories of Mind in Contemporary Controversies of Philosophy”.

Publications

Dagys, J., (2014). Pastabos apie neverbalinio kontinuumo idėją

Dagys, J., (2014). Pastabos apie neverbalinio kontinuumo idėją, Problemos, Vilniaus universitetas. 2014 priedas. ISSN 1392-1126 p. 18-28.

Dagys, J., Dranseika, V., Grenda, V., Vasilionytė, I., (2014). Reduktyvizmo raiška šiuolaikinėje analitinėje filosofijoje

Dagys, J., Dranseika, V., Grenda, V., Vasilionytė, I., (2014). Reduktyvizmo raiška šiuolaikinėje analitinėje filosofijoje, Problemos, Vilniaus universitetas. 2014, t. 85.  ISSN 1392-1126 p. 141-152.

Dagys, J., (2012) Šiuolaikinė psichofizinio reduktyvizmo ir antireduktyvizmo polemika ir jos metodologinės išdavos

Dagys, J., (2012) Šiuolaikinė psichofizinio reduktyvizmo ir antireduktyvizmo polemika ir jos metodologinės išdavos, Problemos, Vilniaus universitetas. 2012  priedas.  ISSN 1392-1126 p. 22-36.

Dagys, J., Nekrašas, E., (2010). Analitinė kalbos ir mokslo filosofija Lietuvoje

Dagys, J., Nekrašas, E., (2010). Analitinė kalbos ir mokslo filosofija Lietuvoje, Problemos, Vilniaus universitetas. 2010, t. 78.  ISSN 1392-1126 p. 43-51.

Dagys, J., (2010). Putnamian anti-envattor ver. 3.00: new features – same results

Dagys, J., (2010). Putnamian anti-envattor ver. 3.00: new features – same results, Problemos, Vilniaus universitetas. 2010, t. 77.  ISSN 1392-1126 p. 39-48.