Meniu

M-N-O

Macrobond

Description:
Macrobond provides data charting and analytical tools that would be crucial to any economist, strategist, analyst, portfolio manager, investor, decision maker, so basically to all ISM students. 
Instructions:
Access:
Make a reservation in advance at the library‘s reception desk, by emailing biblioteka@ism.lt or by phone (8 5) 212 3958

OECD iLibrary

Subjects:
Statistics, reports, evaluations.
Description:
OECD iLibrary is held by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), which offers international reports about energy, politics, social care and many others. Especially useful for those who are writing their academic works.
Access information:
Partly open access. Books can be downloaded or viewed in a browser for free. Other publications available for purchase.

 

Open DOAR

Subjects:
Various.
Description:
A catalogue listing open access repositories. 78 of them are in Business and Economics subjects.
Access information:
Open access.

 

OpenAIRE

Teminiai dalykai:

Atviroji prieiga prie mokslo publikacijų

Aprašymas:

Projekto „OpenAIRE“ tikslas – sukurti atvirą ir tvarią mokslinių ryšių infrastruktūrą, atsakingą už visų mokslinių tyrimų rezultatų (leidinių, tikslinių duomenų rinkinių, programinės įrangos ir paslaugų) valdymą, analizę, teikimą, stebėseną ir sąsają su esamomis, planuojamomis kurti ir būsimomis saugyklomis. Tikimasi skatinti duomenų ir pagrįstų tyrimų rezultatų pakartotinį naudojimą visose mokslo sferose.

Galimybė įgyti naujų žinių, prieiga prie informacijos ir duomenų yra neatsiejama aukštojo mokslo tyrimų dalis, prisidedanti prie visuomenės pažangos. Geresnė duomenų prieiga yra svarbi žinių perdavimui (mokymui), žinių generavimui (tyrimams) ir žinių valorizacijai (pilietinei visuomenei). 

Prisijungimo duomenys:
Atvira prieiga.

 

Oxford Journals

Subjects:
Humanities, Social, Nature sciences.
Description:
A database gathered by Oxford University.
Access information:
Selected journals are open access