Pranešimas apie netinkamą etinį elgesį

Atkreipkite dėmesį, kad Etikos komisija laikys jūsų pranešimą konfidencialiu, jei to paprašysite – t. y. Komisija užtikrins, kad bet kokia informacija apie asmenį (-is), kuris (-ie) parašė pranešimą, nebus viešai paskelbta (informatorių apsauga).