Ekonomikos mokytoja: ekonomikos neužtenka tik „padėstyti“
2021-02-10

Lietuvos ekonomikos mokytojai ekonominio išsilavinimo turėti neprivalo – užtenka bet kokio dalyko pedagogo laipsnio ir keturiasdešimties valandų ekonomikos bei verslumo kursų. Tačiau savaitės kursai ne visiems mokytojams suteikia pakankamai žinių, kad būtų galima drąsiai jaustis, dėstyti teorinius ir praktinius dalykus vaikams. Todėl ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas pradeda naują programą „Ateities ekonomikos mokytojas“, kuri padės mokytojams sustiprinti ekonomikos žinias ir įgyti antrą kvalifikaciją.

Šioje vasario mėnesį startavusioje programoje pusantrų metų truksiančias studijas pradėjo 136 įvairių dalykų mokytojai. Čia tobulinsis anglų, lietuvių, biologijos, istorijos, matematikos ir kitų dalykų mokytojai, kurie, baigę universitetą, galės dėstyti ir ekonomikos pamokas.

„Programa sukurta orientuojantis į šiandienos mokytojui reikalingą turinį ir jo tiesioginį pritaikomumą pamokose. Paskaitose gautas naujausias žinias studijų dalyviai iš karto įgyvendins praktiškai grupėse ruošdami pamokų turinį. Tad mokytojai į savo ugdymo įstaigas grįš su metodine medžiaga, kurią paruošti padės švietimo profesionalai kolegos, ISM dėstytojai, įvairių sričių ekspertai.

Studijų metu mokytojai gaus žinių ir įgūdžių, susijusių su naujovišku pamokų medžiagos mokiniams perteikimo būdu. Paskaitose studijų dalyviai drauge su ekspertais kurs mokomąsias bendroves, o gautus įgūdžius ir praktikas perkels į savo mokyklas – ekonomikos ir verslumo teoriją mokytojai išmoks perteikti savo mokiniams įvesdami mokomųjų bendrovių kūrimo pratimą. Tad „Ateities ekonomikos mokytojo“ programa ruošia ekspertus, gebančius rasti metodus, kaip ekonomikos, verslo ir finansų teorijas perteikti per praktiką“, – sako dr. Dalius Misiūnas, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius.

Šioje programoje mokytojai savo įgūdžius tobulins ir žinias plės visiškai nemokamai. „Ateities ekonomikos mokytojo“ programa finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Mokytojai mokysis tokių dalykų, kaip mikroekonomika, makroekonomika, gerovės ekonomika, finansai, lyderystė ar rinkodara. Tad programa mokytojams suteiks visapusiškas žinias.

Daiva Strielkūnienė, Ekonomikos ir verslumo mokytojų asociacijos prezidentė ir Vilniaus licėjaus ekonomikos mokytoja ekspertė, sako, kad ekonomikos dalykas mokyklose yra pasirenkamasis, jam skirta nedaug valandų, galbūt todėl ir dėmesio šiam dalykui nepakanka. Pasak jos, „Ateities ekonomikos mokytojo“ programa mokytojams leis sustiprinti savo žinias ir pakelti šio dalyko dėstymo kokybę mokyklose.

This image has an empty alt attribute; its file name is Daiva-Strielkūnienė-Ekonomikos-ir-verslumo-mokytojų-asociacijos-prezidentė-ir-Vilniaus-licėjaus-ekonomikos-mokytoja-ekspertė-229x300.jpg
Daiva Strielkūnienė

„Pati ne kartą esu vedusi ekonomikos kursus mokytojams, tačiau per keturiasdešimt valandų tikrai neįmanoma perteikti visos medžiagos. Liūdniausia, kad ekonomikos dalykas kartais pasirenkamas padėstyti dėl papildomų valandų skaičiaus. Džiugu, kad yra tikrai daug mokytojų, kurie turi motyvacijos mokytis ir mokyti, domėtis dėstomu dalyku ir daro tai su užsidegimu. Dabar mokytojai dar ir turės galimybę sustiprinti savo žinias, persikvalifikuoti ar turimas kompetencijas išplėsti kokybiškų studijų metu“, – sako D. Strielkūnienė.

Ji taip pat prideda, kad ekonomika yra platus mokslas, todėl dabar jo turinio dėstymas – tiesiog „slydimas paviršiumi“. Vaikai negauna giluminių žinių. Tad ji tikisi, kad baigę ISM studijas kitų sričių mokytojai gautą informaciją galės taip pat integruoti į kitas pamokas ir taip sustiprinti vaikų ekonomikos žinias visais lygiais.

Siekiant kurti pokyčius švietimo sistemoje ISM universitetas taip pat vykdo „Švietimo lyderystės“ programą. Jos tikslas – sustiprinti mokyklos atstovus, dažniausiai direktorius, suteikiant jiems tvirtą vadybos pagrindą. Tuo pačiu siekiama paskatinti mokytojus, galinčius tapti direktoriais, tą padaryti. Tai aktualu, kadangi kas dešimta Lietuvos ugdymo įstaiga neturi nuolatinio vadovo.

Šį semestrą ISM „Švietimo lyderystės“ programoje studijuoja daugiau nei 70 švietimo atstovų iš visos Lietuvos – mokytojų, direktorių, pavaduotojų. Didžiąją dalį jų stipendijų skiria savivaldybės ir atsakingi verslai, kuriems rūpi, kad jų mokyklose būtų vadovaujamasi naujausia vadybos metodika, diegiamos mokymo naujovės.