Meniu

Studijų programa ir organizavimas

 Vadybos krypties (03S) Doktorantūros studijų programa vykdoma kartu su BI Norvegijos verslo mokykla (Norvegija), Aarhus universitetu (Danija) ir Tartu universitetu (Estija). Tai pirmoji Lietuvoje Vadybos krypties doktorantūra vykdoma kartu su užsienio universitetais partneriais. Studijas organizuoja ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Programa vykdoma anglų kalba.

 

Vadybos krypties doktorantūros programa siekiama ugdyti tyrėjus, kurie taptų pripažintais vadybos mokslo ir verslo ekspertais tarptautinėje erdvėje, gebėtų savarankiškai atlikti pasaulinio lygio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus ir spręsti mokslo problemas.
 
Doktorantūros komitetą, atsakingą už studijų kokybę, sudaro mokslininkai iš partnerių universitetų:
 
Prof., dr. Ilona Bučiūnienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas / komiteto pirmininkė
Prof., dr. Viltė Auruškevičienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Prof., dr. Valdonė Darškuvienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Prof., dr. Mogens Dilling-Hansen – Aarhus University (Danija)
Prof., dr. Rūta Kazlauskaitė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Prof., dr. Tore Kristensen – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas/Copenhagen Business School (Danija)
Prof., dr. Kristina Levišauskaitė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas/Vytauto Didžiojo universitetas
Prof., dr. Rutger van Oest – BI Norwegian Business School (Norvegija)
Prof., dr. Maaja Vadi – University of Tartu (Estija)
 
Doktorantūros komitetas: tvirtina disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso bei priėmimo į doktorantūrą atviro konkurso sąlygas ir tvarką; vykdo disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų atranką; vykdo priėmimą į doktorantūrą; svarsto ir teikia tvirtinti doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų kandidatūras; tarpininkauja, kad būtų paskirti konsultantai; svarsto prašymus dėl mokslinio vadovo ar konsultanto keitimo; tvirtina Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros studijų programą ir jos pakeitimus, doktorantų darbo planus, egzaminų komisijas; teikia išvadas dėl doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, jų rezultatų skelbimo ir daktaro disertacijos rengimo planų ir jų vykdymo; doktoranto darbo plano terminų atidėjimo; vykdo doktorantų atestaciją; užtikrina mokslo doktorantūros sėkmingą eigą ir rūpinasi jos lygio kėlimu; įvertina parengtas daktaro disertacijas; sudaro gynimo tarybas.
 
Programoje dėsto pripažinti pasaulyje mokslininkai iš partnerių ir kitų universitetų. Doktorantai privalo dalyvauti bent dviejose tarptautinėse mokslinėse konferencijose, bent vieną doktorantūros studijų dalyką išklausyti užsienyje. Būsimieji daktarai specializacijos dalykus gali studijuoti tiek programą organizuojančiuose universitetuose, tiek kituose pripažintuose užsienio universitetuose.
 
Doktorantūros studijų dalykai (bendra apimtis – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų):
 

Dalyko pavadinimas

Kreditų skaičius

Dėstytojas

Privalomieji studijų dalykai

Socialinių tyrimų metodologija 

6

Prof. dr. Ilona Būčiūnienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (Lietuva)

Mokslo filosofija

6

Prof. dr. Hans Siggaard Jensen, Aarhus University (Danija)

Pasirenkamieji studijų dalykai

Kokybiniai tyrimų metodai

6

Prof. dr. Trish Reay, University of Alberta (Kanada)

Kiekybiniai tyrimų metodai:daugiamatė statistika

6

Prof. dr. Manuel Voelkle, Humboldt-Universität zu Berlin (Vokietija)

Eksperimentinių tyrimų dizainas

6

Prof. dr. Bob M. Fennis, University of Groningen (Olandija)

Kokybiniai tyrimai ir teorija

6

                Prof. dr. Niels Noorderhaven (Olandija)

Išplėstinis ekspermentinių tyrimų projektavimas

6

Prof. dr. Bob M. Fennis, University of Groningen (Olandija)

Specializacijos dalykas užsienio universitete

6

 

 
Doktorantas gali teikti ginti disertaciją, kai:
– išlaiko visus doktoranto programoje numatytus egzaminus;
– svarbiausius savo tyrimų rezultatus paskelbia ne mažiau kaip 2 straipsniuose, išspausdintuose (arba priimtuose spausdinti) recenzuojamuose mokslo leidiniuose, arba mokslinėje monografijoje;
– pristato tyrimų rezultatus ne mažiau 2 tarptautiniuose moksliniuose renginiuose (konferencijose, seminaruose);
– yra įvykdęs doktorantūros praktiką.