Meniu

Tarptautinės vadybos doktorantūros dėstytojai

Ilona Bučiūnienė

Profesorė Ilona Bučiūnienė yra ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto doktorantūros studijų dekanė ir doktorantūros komiteto pirmininkė. Ji yra tyrimų tarybos ir Lietuvos aukštojo mokslo kokybės vertinimo centro ekspertė bei EFMD programų konferencijų nukreipimo komiteto narė. Profesorė dėsto Socialinių tyrimų metodologiją doktorantūros studentams. Jos tyrimų sritys – žmogiškųjų išteklių valdymas, socialiai atsakingas žmogiškųjų išteklių valdymas ir lyderystė, senėjimas, žmogiškųjų išteklių valdymo - darbuotojų nuostatų-pasiekimų ryšys verslo, viešajame ir sveikatos priežiūros sektoriuose.

 

Hans Siggaard Jensen

Profesorius Hans Siggaard Jensen yra Mokslo filosofijos dėstytojas ir buvęs strateginės plėtros prodekanas Aarhus universitete, Danijoje. Profesorius yra keletos programinės įrangos kompanijų tarybos pirmininkas: Prolog - Danijos programinės įrangos kompanija dirbtinio intelekto ir planavimo srityje bei issuu.com programinės įrangos kompanija internetinės leidybos srityje. Jis taip pat vadovauja Švietimo ir kūrybiškumo programos komitetui. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete profesorius dėsto Mokslo filosofiją doktorantūros studentams.

 

Trish Reay

Trish Reay yra docentė Albertos universitete, Kanadoje. Jos tyrimų sritys – organizacijos pokyčių valdymas, organizacijos mokymasis, profesijos ir profesinis darbas, identiteto tyrimai. Doc.dr. Reay yra Vadybos Akademijos (Academy of Management) sveikatos apsaugos vadybos bei organizacijos ir vadybos teorijos divizijų narė, Kanados administracinių mokslų asociacijos (ASAC) narė. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete ji dėsto Kokybinių tyrimų metodų doktorantūros kursą.

 

Manuel Voelkle

Manuel Voelkle yra Berlyno Humboldtų universiteto profesorius. Jis įgijo psichologijos dr. rer. soc. (daktaro) laipsnį 2008 m. Manheimo universitete. Šiuo metu jis dalyvauja intraasmeninės dinamikos gyvenimo trukmės ir formalių gyvenimo trukmės psichologijos metodų tyrimo projektuose. Jo tyrimų objektai yra daugiamačiai tyrimų metodai, išilginė duomenų analizė, tarpasmeninis ir intraasmeninis kognityvinio ir emocinio funkcionavimo kintamumas, vertinimų tyrimas. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete Manuel Voelkle dėsto Kiekybinių tyrimų metodų kursą doktorantams.

 

Adamantios Diamantopoulos 

Adamantios Diamantopoulos – Profesorius, Vienos universiteto Austrijoje, Tarptautinio marketing katedros vedėjas, vizituojantis profesorius Ljublianos universitete, Dr. Theo ir Friedl Schoeller verslo ir visuomenės tyrimų centro Niurnberge vyresnysis mokslinis bendradarbis. Jo pagrindinė tyrimų sritis – tarptautinė rinkodara ir tyrimų metodologija. Profesorius yra paskelbęs daugiau kaip 200 straipsnių šia tema. 2000 buvo išrinktas Britanijos vadybos akademijos nariu, o 2013 – Europos rinkodaros akademijos nariu. Handelsblatt dienraščio paskelbtuose tyrimų veiklos reitinguose (2009, 2012, 2014) Adamantios Diamantopoulos, pagal gyvenimo nuopelnus, užėmė 4 vietą iš visų verslo administravimo akademikų Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje.
 

Bob Fennis

Bob Fennis – Groningeno universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto rinkodaros katedros vartotojų elgesio profesorius. Jo tyrimai orientuoti į reklamos ir kitų rinkodaros komunikacijos formų poveikį vartotojų elgesiui. Bob Fennis studijavo studijavo socialinę psichologiją Utrechto universitete ir Komunikacijos mokslus Radboud Universitete Neimegene. 1999 gavo daktaro laipsnį Utrechte už disertaciją „Sveikata televizijoje: žiniasklaidos pranešimų turinio ir poveikių tyrimai“. Jo disertacija tyrinėjo sveikatos reklamos įvaizdį ir poveikį televizijoje. Bob Fennis dirbo vyriausiuoju tyrimų ir komunikacijos konsultantu Susisiekimo ministerijoje, Viešųjų darbų ir Vandens ūkio ministerijose, taip pat – vyriausiuoju konsultantu Boer & Croon korporacijoje. Dėstė VU Amsterdamo universitete, Tventės ir Utrechto universitetuose.