Meniu

Priėmimas į Ekonomikos doktorantūrą

Į Ekonomikos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu. Atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

EKONOMIKOS MOKSLO (S 004) KRYPTIES GALIMOS DISERTACIJŲ TEMATIKOS IR DOKTORANTŲ VADOVAI (2019 m.)

Tematikos

Galimi vadovai

Struktūrinės mikroekonomikos, rinkos dalyvių elgsenos ir reguliavimo moksliniai tyrimai

Prof. dr. Valdonė Darškuvienė

Organizacijų veiklos efektyvumo ir konkurencingumo tyrimai; Tarptautinis verslas ir prekyba; Monetarinės politikos efektai; Fiskalinės politikos efektai.

Prof. dr. Tadas Šarapovas

Mokesčių politika ir jos poveikis nelygybei, prekybos politikai, klimato kaitai, skaitmeninei ekonomikai.

Doc. dr. Maik Huettinger

 

 

Pretendentams keliami šie kvalifikaciniai reikalavimai:

• Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
• Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.
• Užsienio kalbų mokėjimas.
 

Priėmimui reikalingi dokumentai:

•  Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse (prašymo forma, spausti čia)
•  Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami).
•  Dvi ekonomikos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos.
•  Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas).
•  Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis.
•  Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus (tyrimo projekto metodiniai reikalavimai).
•  Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija.
•  Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
•  Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.
 
Stojimo paraiškos teikiamos elektroninėje priėmimo sistemoje https://my.ism.lt.
 
2020 m. Priėmimo datos:
  • Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas: Datos bus tikslinamos.
  • Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis): Datos bus tikslinamos.
  • Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas): Datos bus tikslinamos.
  • Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus: Datos bus tikslinamos.
  • Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui: Datos bus tikslinamos.
  • Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui: Datos bus tikslinamos.
  • Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas:Datos bus tikslinamos.
  • Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas:Datos bus tikslinamos.
2019 m. Stipendija:

Valstybės studijų stipendijos nuolatinių studijų studentams yra skirtos doktorantūros studijų kainai padengti ir doktoranto stipendijai (722 EUR/mėn.) išmokėti. 2019 m. yra numatytos stipendijos: Vadybos ir Ekonomikos doktorantūros programų doktorantams. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai.

Valstybės studijų stipendija ištęstinių studijų studentui (Vadybos ir/ar Ekonomikos kryptyje) yra skirta doktorantūros studijų kainai padengti. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai. 

 

Metinė studijų kaina:

• 10646 EUR (nuolatinės studijos, 4 metai);
• 7097 EUR (ištęstinės studijos, iki 6 metų).
 
 

Stojamoji studijų įmoka:

Stojamoji studijų įmoka yra 100 €. Stojamoji studijų įmoka sumokama pagal ISM Mokėjimų už universiteto paslaugas tvarką, pildant nustatytos formos mokesčio kvitą.
 

Stojamosios studijų įmokos mokėjimo duomenys:

Įmokos kodas: 190 Studijų kodas: 140 Mokėtojo kodas: 11999998
Gavėjas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Adresas: Aušros Vartų g. 7A, Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas / PVM kodas.: 111963319 / LT119633113
Bankas: Luminor Bank AS
Sąskaitos Nr.: LT574010049500436891
SWIFT: AGBLLT2X
Suma: 100 €
 

Reglamentuojantys dokumentai:

 

Daugiau informacijos:

Mokslo ir Doktorantūros studijų vadybininkė Ugnė Gervickaitė
tel. +370 6 125 9672, el. paštas: phd@ism.lt ugne.gervickaite@ism.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00-16.00 val. / pietų pertrauka 12.00-13.00 val.