Meniu

Studijų programa ir organizavimas

Programos turinys

Privalomi dalykai/moduliai:
Ekonometrika (6 ECTS)
Aukštosios mokyklos didaktika (6 ECTS) / Mokslo filosofija ir metodologija (6 ECTS) (pasirinkti vieną)
 
Pasirenkami dalykai/moduliai:
 
Doktorantas gali teikti ginti disertaciją, kai:
– išlaiko visus doktoranto programoje numatytus egzaminus;
– svarbiausius savo tyrimų rezultatus paskelbia ne mažiau kaip 2 straipsniuose, išspausdintuose (arba priimtuose spausdinti) recenzuojamuose mokslo leidiniuose, arba mokslinėje monografijoje;
– pristato tyrimų rezultatus ne mažiau 2 tarptautiniuose moksliniuose renginiuose (konferencijose, seminaruose);
– yra įvykdęs akademinę praktiką.
 
Ekonomikos doktorantūros reglamentas ( įstojusiems iki 2017m. )