Živilė Kaminskienė
Živilė Kaminskienė

Socialinių mokslų srities, Vadybos krypties doktorantūros studijos.

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Telefonas:

El. paštas:

Živilė Kaminskienė yra jaunesnioji tyrėja bei trečio kurso doktorantė Vadybos katedroje, ISM universitete.

Živilės tyrimų sritis – vartotojų elgsena, dirbdama su eksperimentų dizainu Živilė tiria, kokius sprendimus, kaip ir kodėl priima vartotojai. Labiausiai Živilę dominančios sritys – tvarus, žiedinis ir sveikesnis vartojimas, taigi, tyrimais šiose srityse siekiama pateikti įžvalgas, kaip būtų galima paskatinti palankius pokyčius šiose srityse.

Savo disertacijose Živilė nagrinėja, kaip neigiamos emocijos gali tapti efektyviu motyvatoriumi priimant aplinkai draugiškus vartojimo sprendimus. Živilė kaip jaunesnioji mokslo darbuotoja dirba Lietuvos Mokslo Tarybos finansuojamame projekte „Subtilių paskatinimų efektyvumo didinimas siekiant gerinti su sveikata susijusią elgseną“ bei projekte Collaborative Production for the Circular Economy: A Community Approach (POP-Machina), kuris yra finansuojamas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizon 2020 lėšomis. Projektą, kurį įgyvendina 23 partneriai iš 7 ES šalių, koordinuoja KU Leuven universitetas Belgijoje.

 

Publikacijos:

  1. Gineikienė, J., Kaminskiene, Z, Uzdavinyte, E., & Dewitte, S. (2021). Boosting circular consumption: origin cues drive the subjective intrinsic value of used or remodeled goods. In Dewitte, S., & Botchway, E. Incentivisation and behavioral insights methodologies. (Deliverable n°3.1). Leuven: Pop-Machina project 821479 – H2020, 37-46.
  2. Gineikienė, J., Kaminskiene, Z, Uzdavinyte, E., Fennis, B. & Dewitte, S (2021). Fixing our Reflected Failure: In-group Underachieving Promotes Healthy Consumer Decision-Making. Proceedings of the European Marketing Academy, 50th, (93917)

 

Publikacijos