Valdonė Darškuvienė
Dr. Valdonė Darškuvienė

Profesorė

Telefonas:

El. paštas:

Dr. (hp) Valdonė Darškuvienė yra ekonomistė, finansų specialistė, turinti turtingą dėstymo bei konsultavimo patirtį bedrovių finansų, verslo vertinimo, finansų strategijos bei bendrovių valdysenos srityse. Šia patirtimi nuolat dalinasi kviestinėse paskaitose, tarptautinėse mokslinėse konferencijose bei renginiuose verslui.

Aktyviai dalyvauja tarptautinėse mokslo iniciatyvose ir tinkluose, yra Lietuvos mokslo tarybos ekspertė. 2014-2017 m. dirbo Europos Komisijos H2020 MSCA ekspertų grupėje, rengiant teisės aktų pasiūlymus bei politikos iniciatyvas tyrėjų gebėjimų ugdymo ir karjeros plėtotės srityje. Europos Komisijos H2020 Gender ekspertų grupės sudėtyje rengė pasiūlymus Europos Komisijai, kaip integruoti lyčių įvairovės dimensiją į mokslinius tyrimus bei užtikrinti lyčių lygybę, dalyvaujant moksliniuose projektuose. Tarptautinio socialinės politikos ir viešojo sektoriaus ekonomikos tyrimų centro CIRIEC Mokslo komiteto narė. Tarptautinės apskaitos ir finansų profesionalų asociacijos AFECA narė, prezidentė (2014-2018). Asociacija, jungianti dvylikos Europos šalių bei JAV universitetus, parengė ir įgyvendino eilę ERASMUS+ Strateginės partnerystės projektų, skirtų studentų apskaitos, audito bei finansų gebėjimų ugdymui, taikant inovatyvias studijų bei mokymosi metodikas.

Dirbo vadovaujantį darbą – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto mokslo prorektorė (2015-2019) bei ekonomikos katedros vedėja (2016-2017), anksčiau – Vytauto Didžiojo universitete Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanė, finansų profesorė, rengė ir įgyvendino projektus studijų kokybei gerinti, tarptautiškumui didinti, kūrė tarptautines dvigubo diplomo magistrantūros studijų programas su pripažintais tarptautiniais partneriais Louvain School of Management (Belgija), NHH (Norvegija), Trento universitetas (Italija).

Mokslinių interesų sritys – bendrovių finansų, finansų elgsenos, tinklų, nuosavybės, bendrovių valdysenos, socialinės atsakomybės sandūroje. Kartu su Londono ekonomikos mokyklos (LSE), Berlyno laisvojo universiteto (Freie-Universitat Berlin), Kopenhagos verslo mokyklos (CBS), Corvinus universiteto ir kt. užsienio mokslininkais vykdytų mokslinių tyrimų projektų rezultatai publikuoti tarptautinėse monografijose, mokslo žurnaluose, Europos Sąjungos politikos dokumentuose (Eurofound PEPPER dokumentuose, EFES Position paper, 2014 ir kt.).

Socialinių mokslų (ekonomika) mokslų daktarės laipsnį įgijo Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institute, o Vytauto Didžiojo universitete atlikta habilitacijos procedūra ir suteiktas profesorės vardas.

Publikacijos

Dėstomi dalykai