Rytis Komičius

Socialinių mokslų srities Vadybos krypties doktorantas

Telefonas:

El. paštas:

Rytis Komičius yra ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Vadybos doktorantūros studijų programos doktorantas. Jis yra įgijęs tris magistro laipsnius: LCC tarptautinio universiteto Humanitarinių mokslų magistro laipsnį, Lietuvos edukologijos universiteto Verslo ir vadybos magistro laipsnį ir Vilniaus universiteto Socialinio darbo magistro laipsnį. Rytis taip pat šiuo metu yra bebaigiantis ISM Švietimo lyderystės magistrantūros studijų programą.

Plačiąja prasme Ryčio tyrimų sritis yra orientuota į lyderystės mokymąsi ir „atmokimą“. Konkrečiau, jis tiria praeities varomo mąstymo įveikimo procesą tam, kad būtų sukurtos naujos žinias, susijusios su lyderystės kompetencijomis, tokiomis kaip emocinė (EQ), intelektualinė (IQ) ir vadybinė (MQ), Lietuvos švietimo įstaigose. Jo tyrimas yra tarpdisciplininis ir apima vadybą, švietimą ir psichologiją. Nors tyrime pagrindinis dėmesys skiriamas švietimo organizacijoms, tikimasi, kad jo rezultatai bus vertingi ir kituose ūkio sektoriuose veikiančių organizacijų vadybai.

Rytis taip pat yra gimnazijos vadovas, nuolatinis nacionalinių ir tarptautinių edukacinių projektų bei konferencijų iniciatorius ir dalyvis, mokyklų išorės vertintojas, lektorius ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarų rengėjas.

Publikacijos