Pranas Šmaižys

Socialinių mokslų srities Vadybos krypties doktorantas

Telefonas:

El. paštas:

Socialinių mokslų srities Vadybos krypties doktorantūros studijos

Pranas Šmaižys yra ISM vadybos ir ekonomikos universiteto vadybos krypties doktorantūros studijų doktorantas. Jis yra baigęs Olborgo (Aalborg) universitetą Danijoje, jam suteiktas tarptautinio verslo ir ekonomikos magistro laipsnis. Pranas taip pat yra baigęs penkerių metų trukmės verslo vadybos studijų kursą Vilniaus universitete, jam išduotas kurso baigimo diplomas (su pagyrimu).

Prieš pradėdamas studijuoti doktorantūros programoje Pranas dirbo vadybininko, vėliau skirtingo lygmens vadovo pareigose įmonėse ar organizacijose, vykdančiose veiklą vadybos konsultavimo, mobiliojo ryšio, mažmeninės prekybos, aukštojo mokslo ir gamybos sektoriuose. Šiuo metu eina personalo direktoriaus pareigas Lietuvoje įsteigtoje maisto pramonės įmonėje.

Prano tyrimų sritis sutelkta į organizacinių pokyčių vadybą ir vidurinės grandies vadovų vaidmenį, vykdant organizacinius pokyčius. Savo doktorantūros tyrime jis analizuoja vidurinės grandies vadovų įtaką organizacijos gyvybingumui. Tyrimu siekiama egzistuojančių atvejų ir patirčių pagrindu nustatyti, kaip vidurinės grandies vadovai prisideda prie organizacijos gyvybingumą skatinančių priemonių įdiegimo, o taip pat kaip tokio pobūdžio indėlis galėtų būti matuojamas bei plėtojamas, siekiant tvaraus organizacijos gyvybingumo užtikrinimo.

 

Publikacijos