Pijus Krūminas
Pijus Krūminas

Docentas

Telefonas:

El. paštas:

Pijus Krūminas baigė ekonomikos doktorantūrą ISM Vadybos ir ekonomikos universitete bei politikos mokslų magistro studijas Vytauto Didžiojo universitete. Jo interesų sritys daugiausiai siejasi su šių socialinių mokslų sankirtos klausimas, ypač žvelgiant iš lošimų teorijos perspektyvos. Metodiškai Pijus taip pat domisi simuliacinių žaidimų kūrimu ir taikymu švietime bei profesinėje aplinkoje. Dėstymo veiklomis Pijus užsiima jau beveik dešimt metų.

Be dėstymo ir akademinių tyrimų Pijus vykdo užsakomuosius viešosios politikos tyrimus Lietuvos ir Europos institucijoms, inovacijų ir skaitmenizacijos politikos srityse mokslinių tyrimų įmonėje „Visionary Analytics“, turi analitinio darbo viešajame sektoriuje patirties. Jam teko dirbti su tokiomis institucijomis kaip Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų bei Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generaliniais direktoratais, Jungtinių tyrimų centru, Europos kosmoso agentūra, įvairiomis Lietuvos Respublikos ministerijomis.

Dėstymo sritys:

Lošimų teorija, simuliacijos, lyginamoji politika

Tyrimų sritys:

Politinė ekonomija, lošimų teorija, simuliacijos, mokslinių tyrimų ir inovacijų politika

Publikacijos

Dėstomi dalykai