Mariana Sueldo
Doc. dr. Mariana Sueldo

Docentė

Telefonas: +370 5 2123960

El. paštas:

Docentė dr. Mariana Sueldo gimė Argentinoje, kur įgyjo ir dalį savo išsilavinimo. Argentinoje Kordobos Menų ir Muzikos lavinimo Aukštojo mokslo institute ji įgijo muzikos mokytojo ir choro vadovo diplomą-habilitacija. Vėliau Kordobos nacionaliniame universitete įgijo anglų kalbos filologijos bei viešojo vertimo (rašytinio ir sinchroninio bei nuoseklaus žodinio) bakalauro laipsnius.

1995 m. Mariana Sueldo persikėlė gyventi į Lietuvą. Mokėsi Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete, kur įgijo tarptautinės komunikacijos magistro laipsnį.  Mariana apgynė savo daktaro disertaciją Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete.

Nuo 2005 m. dėsto ISM vadybos ir ekonomikos universitete, veda mokymus verslo vadovams, konsultuoja verslo ir kitas organizacijas strateginės komunikacijos valdymo, vadovų komunikacinių kompetencių ir vidinės komunikacijos klausimais.

Nuo 2020 iki 2022 kelia kvalifikaciją ir vykdo mokslinius tyrimus pagal postdoktorantūros stažuotės projektą (projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712).

Per savo karjerą Mariana yra išvertusi keletą mokslo leidinių ir knygą „Berisso lietuviai“ apie Argentinoje gyvenančius lietuvius. Ji nuolat kviečiama teikti vertimo paslaugas per oficialius šalies ir ES renginius, konferencijas ir t. t.

Mariana Sueldo aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, pvz. ES jaunimo projektuose socializacijos, pilietiškumo ugdymo, savanorystės ir lyderystės srityse. Ji koordinuoja ir veda jaunimui skirtus seminarus ir tarptautines vasaros stovyklas, ES finansuojamas mainų programas Lietuvoje ir kitose ES šalyse.

 

Dėstymo ir tyrimų sritys:

-Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija, strateginė organizacinė komunikacija, tarptautinis žmogiškųjų išteklių valdymas.
-Misija grįstas komunikacijos valdymo tobulumas (mission-driven communicative excellence); vidinė komunikacija; suinteresuotųjų šalių (stakeholders) integruota komunikacija.

 

Publikacijos

Dėstomi dalykai