Mariana Sueldo

Docentė

Telefonas: +370 5 2123960

El. paštas:

Docentė dr. Mariana Sueldo gimė ir išsilavinimą įgijo Argentinoje, o 1995 m. persikėlė gyventi į Lietuvą. Argentinoje Kordobos nacionaliniame universitete ji įgijo muzikos (mokytojo ir choro vadovo habilitacija) ir anglų kalbos bei viešojo vertimo (rašytinio ir sinchroninio bei nuoseklaus žodinio) bakalauro laipsnius. Vėliau Mariana Sueldo mokėsi Vilniaus universitete, kur įgijo tarptautinės komunikacijos magistro laipsnį, o nuo 2005 m. dėsto ISM vadybos ir ekonomikos universitete.
Per savo karjerą Mariana yra išvertusi keletą mokslo leidinių ir knygą „Berisso lietuviai“ apie Argentinoje gyvenančius lietuvius. Ji nuolat kviečiama teikti vertimo paslaugas per oficialius šalies ir ES renginius, konferencijas ir t. t
Mariana Sueldo aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, pvz. ES jaunimo projektuose socializacijos, pilietiškumo ugdymo, savanorystės ir lyderystės srityse. Ji koordinuoja ir veda jaunimui skirtus seminarus ir tarptautines vasaros stovyklas, ES finansuojamas mainų programas Lietuvoje ir kitose ES šalyse.
Dėstymo ir tyrimų sritys:
– Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija, strateginė organizacinė komunikacija;
– Tarptautinis marketingas

Publikacijos