Valdas Adamkus
2009 m. ISM garbės daktaro vardas prezidentui Valdui Adamkui suteiktas už žymų indėlį vykdant Lietuvos aukštojo mokslo reformą.
1998 m. Valdas Adamkus išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Šias pareigas pradėjo eiti 1998 m. vasario 26  d. Iškėlė spartaus šalies modernizavimo idėją ir nuosekliai remia jos įgyvendinimą. Lietuvos piliečiams įsipareigojo siekti trijų pagrindinių tikslų: laisvo žmogaus, atviros visuomenės, stiprios valstybės. 2004 m. birželio mėn. antrą kartą išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu (pareigas pradėjo eiti 2004 m. liepos 12 d. ir baigė 2009 m. liepos 12 d.). Iškėlė naujus tikslus – sukurti europietišką gerovę kiekvienuose Lietuvos namuose, garantuoti, kad Lietuvoje neliktų pamirštų žmonių.