Kristina Barauskaitė Griškevičienė
Kristina Barauskaitė Griškevičienė

Socialinių mokslų srities Ekonomikos krypties daktarė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Telefonas:

El. paštas:

Šiuo metu Kristina Barauskaitė Griškevičienė dirba vyresniąja ekonomiste Lietuvos banko Ekonomikos departamento Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriuje bei tyrėja/dėstytoja ISM universitete, kuriame, šiuo metu, dėsto makroekonomikos ir industrinės organizacijos kursus II-III kurso bakalauro studentams. Taip pat studijuoja ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto ekonomikos doktorantūros studijose bei šiame universitete yra įgijusi ir ekonomikos magistro laipsnį. 2019-2020 metais turėjo galimybę padirbėti Europos Centriniame Banke (ECB), Frankfurte, Vokietijoje, kur dirbo su analitiniais tyrimų projektais ir taikė tinklų metodikas, tiriant tiek tarpsektorinių tinklų, tiek skirtingų finansinių institucijų bei instrumentų tinklų struktūras ir šokų sklidimą jais. 2020 m. vasarą buvo atrinkta atlikti tyrimų stažuotę Tarptautiniame Valiutos Fonde (TVF), Vašingtone, JAV, kurios metu atlieka tyrimą koncentruojantis į globalias vertės grandines ir tarpsektorinių tinklų struktūrų pokyčius.

Kristina dalyvauja įvairiose tarptautinėse konferencijose užsienyje, kuriose pristatinėja savo atliekamus tyrimus ir jų rezultatus. Tyrimų pristatymas konferencijose leidžia tobulinti atliekamus tyrimus, išgirsti kitų mokslininkų nuomones bei keliamus klausimus, kurie, dažniausiai, būna itin vertingi ir padeda gerinti atliekamų tyrimų kokybę. Šalia to, dalyvaujant konferencijose turi galimybę pabendrauti, padiskutuoti aktualiomis tyrimų temomis su itin aukšto lygio mokslininkais bei surasti bendraminčių ir, galimai, ateities bendraautorių. Pasak Kristinos, dalyvavimas konferencijose yra neatsiejama ir tikrai vertinga mokslinio darbo dalis.

„Kalbant apie Makroekonomiką, studentams yra perteikiamos teorinės žinios ir ugdomi praktiniai įgūdžiai, reikalingi studijuojant bendrą šalies ekonominę struktūrą. Studentai mokosi kaip analizuoti svarbiausius makroekonominius reiškinius ir vyriausybės vykdomos makroekonominės politikos įtaką šalies ekonomikai bei ekonomikos dalyviams.

Industrinės organizacijos kurso metu siekiama išmokyti studentus taikyti šiuolaikinius analizės metodus (mikroekonomikos modelius) vertinant ir analizuojant įmonių veiksmus ir pasirinkimus esant skirtingoms rinkos sąlygoms. Šio kurso metu studentai praktikuojasi matematiškai įvertinti įmonių strateginius veiksmus bei galimybes, siejant teorines žinias su raliais praktiniais pavyzdžiais.

Pagrinde mano mokslinių tyrimų interesai yra susiję su tinklų ekonomika: tarpsektorinių tinklų, bankų bei kitų finansinių institucijų tinklų ir kt. analizavimu, tiriant tiek mikro, tiek makro sukrėtimų (šokų) sklidimą makroekonominiame lygmenyje.“

Publikacijos