Irmina Matonytė
Prof. dr. Irmina Matonytė

Profesorė

Telefonas: +370 5 2123960

El. paštas:

Politologijos profesorė dr. Irmina Matonytė dėsto politikos, politikos sociologijos, elitų ir lyderystės, Europeizacijos, viešosios politikos proceso, šiuolaikinių komunikacijos priemonių tyrimo kursus. Plačiai daug publikuoja (lietuvių, anglų, prancūzų, rusų ir baltarusių kalbomis) pripažintuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo žurnaluose (Europe-Asia Studies, Journal of Baltic Studies, Communist and Post-Communist Studies, Politologija, Parlamento studijos ir pan.) bei kolektyvinėse monografijose apie europinę tapatybę, ES, politinę lyderystę, koalicines vyriausybes ir elitus, moteris politikoje, pilietinę visuomenę Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Moldovoje, Vengrijoje, Baltarusijoje. Irmina Matonytė mokslo tiriamąjį darbą yra dirbusi ir dėsčiusi Norvegijos, JAV, Prancūzijos, Vokietijos, Latvijos, Rusijos, Ispanijos universitetuose. 2005-2010 m. buvo Lietuvos politologų asociacijos prezidentė (nuo 2011 ji yra LPA  vice-prezidentė). 2006-2012 m. buvo Tarptautinės Politologų Asociacijos (IPSA, Montreal, Kanada) Valdybos narė, ‘Nariai ir dalyvavimas’ pakomitečio pirmininkė. Nuo 2008 – Europos mokslo fondo (ESF) ekspertė.Irmina Matonytė ISM dėsto BA “Economy and Politics” programoje bei konsultuoja doktorantus. Suteiktas 2013 Metų tyrėjo apdovanojimas.

Tyrimų sritys:
– Valdysena ir elitai (pokomunistinės politinio, ekonominio, žiniasklaidos ir socialinio elitų transformacijos Baltijos šalyse, Lenkijoje, Vengrijoje, Baltarusijoje, Moldovoje; nacionalinių elitų europeizacija ES valstybėse narėse; koalicinių vyriausybių formavimas, veikla ir išardymas);
– Viešoji politika (ypač lygių galimybių, socialinės paramos, pilietinės visuomenės plėtros, pilietinės žiniasklaidos srityse);
– Moterys ir galia (lyties aspektai rinkimų kampanijose, moterys-lyderės politinėse ir verslo organizacijose).
Dėstymo sritys:
– Politikos sociologija (aktoriaus perspektyva);
– Lyginamoji politika (institucionalizmas, diskursyvusis institucionalizmas);
– Pilietinės visuomenės plėtra;
– Viešosios politikos procesas (sprendimų rengimas, priėmimas, įgyvendinimas, monitoringas, vertinimas).

Publikacijos

Dėstomi dalykai