Ieva Augutytė-Kvedaravičienė
Doc. dr. Ieva Augutytė-Kvedaravičienė

Docentė

Telefonas:

El. paštas:

Docentė dr. Ieva Augutytė-Kvedaravičienė apsigynė disertaciją Vytauto Didžiojo universitete. Ieva turi daugiau kaip keturiolikos metų konsultavimo patirtį audito, tarptautinio verslo, nekilnojamojo turto srityse. Ieva ISM Vadybos ir ekonomikos universitete dėsto Nekilnojamojo turto ekonomikos ir Organizacijų elgsenos kursą, taip pat vadovauja studentų baigiamiesiems darbams. Ieva yra Karališkojo licencijuotų matininkų instituto Baltijos valdybos narė (angl. MRICS), taip pat Tarptautinės prekybos centrų tarybos (angl. ICSC) ir Lietuvos turto vertintojų asociacijos (LTVA) narė.
Dėstymo sritys:
– Nekilnojamojo turto ekonomika;
– Organizacijų elgsena.

Publikacijos

Dėstomi dalykai