Elzė Uždavinytė
Elzė Uždavinytė

Vadybos krypties doktorantė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Telefonas: +370 5 2123960

El. paštas:

Elzė Uždavinytė yra tyrėja bei doktorantė Vadybos katedroje, ISM universitete. Elzės tyrimų sritis apima vartotojų elgseną ir psichologinius procesus, lemiančius su sveikata susijusių sprendimų priėmimą. Savo doktorantūros tyrime ji analizuoja kompanijos dydžio įtaką su sveikata susijusių spendimų priėmimui remiantis evoliucine teorija. Elzė taip pat atlieka tyrimus socialinės tapatybės ir grupių įtakos srityje bei taiko eksperimentinius tyrimo metodus.

Elzė taip pat dalyvauja tarptautiniuose tyrimų projektuose:

  • Jaunesnioji tyrėja projekte Collaborative Production for the Circular Economy: A Community Approach (POP-Machina). Finansuojamas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizon 2020 lėšomis.
  • Jaunesnioji tyrėja projekte „Subtilių paskatinimų efektyvumo didinimas siekiant gerinti su sveikata susijusią elgseną“ finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos.

Elzė stažavosi Olandijoje (Groningeno Universitetas) ir savo mokslinių tyrimų rezultatus pristatė tarptautinėje konferencijose JAV Association for Consumer Research Conference.

Publikacijos