Eimantė Survilaitė

Projektų vadovė

Socialinių mokslų srities Vadybos krypties doktorantė

Telefonas:

El. paštas:

Eimantė Survilaitė yra ISM vadybos ir ekonomikos universiteto projektų vadovė bei doktorantė Vadybos katedroje. Eimantė baigė bakalauro (ekonomikos ir politikos) ir magistrantūros (tarptautinės rinkodaros ir vadybos) studijas ISM vadybos ir ekonomikos universitete.

Vis labiau įsigalint paslaugų dominavimui bei plėtojantis vadinamosios patyrimo ekonomikos tendencijoms, Eimantės tyrimų sritis apima vertės bendrakūros (angl. value co-creation) procesus, žvelgiant iš viešųjų paslaugų pusės. Savo doktorantūros tyrime ji analizuoja vertės bendrakūrą aukštojo mokslo institucijose, kokie veiksniai lemia aktyvų suinteresuotų šalių įsitraukimą bei kokią vertę tai sukuria. Savo tyrimuose Eimantė daugiausiai taiko kiekybinius tyrimų metodus.

Publikacijos