Dovilė Petreikienė
Dovilė Petreikienė

Vadybos krypties doktorantė

Telefonas:

El. paštas:

II kursas, Socialinių mokslų srities Vadybos krypties doktorantūros studijos.

Dovilė Petreikienė yra jaunesnioji tyrėja bei doktorantė Vadybos katedroje, ISM universitete. Dovilės tyrimų sritis apima trečiojo sektoriaus formavimosi procesus ankstyvame posovietiniame periode. Savo doktorantūros tyrime ji analizuoja sovietmečio įspaudus trečiojo sektoriaus organizacijose posovietinių šalių kontekste. Dovilė taip pat dalyvauja “Profesinės socializacijos raidos ir šalies socio-ekonominio konteksto vaidmuo proaktyviai elgsenai vėlesniuose karjeros etapuose” tyrimų projekte kaip jaunesnioji tyrėja.

Publikacijos