Daugirdas Jankus

Socialinių mokslų srities vadybos krypties doktorantūros studijos.

III kursas,

Telefonas:

El. paštas:

Publikacijos