Birutė Ruplytė
Birutė Ruplytė

Konsultantė-ekspertė

Telefonas: +370 616 242 12

El. paštas:

Daugiau nei 10 metų mokymų vedimo ir organizacijų konsultavimo patirties turinti ISM Executive School konsultantė-ekspertė bei ilgalaikių vidinių mokymo programų vadovė, konsultuojant organizacijas apjungia ne tik vadybos žinias įgytas studijuojant Verslo administravimo magistrantūroje bei dirbant šioje srityje, bet ir psichologijos žinias, įgytas studijuojant organizacinės psichologijos magistrantūroje bei nuolatos tobulinantis šioje srityje. Organizacijose veda mokymus ir konsultuoja vadovus organizacijų elgsenos, vadovavimo ir lyderystės, komandos formavimo temomis, atlieka organizacijos kultūros tyrimus pagal Denison High Performing Organization metodiką (JAV). Yra sertifikuota darbui su DiSC, komandos vaidmenų nustatymo metodikomis (A Wiley Brand, JAV), taip pat yra sertifikuota 360° vadovavimo kompetencijų vertinimo konsultantė (Exponential Training & Assessment, Anglija). Verslo atvejų (angl. case study) bendraautorė. Kvalifikacija kelta: International Management Teachers Academy (IEDC, Slovėnija), Denison Consulting (JAV), Adizes Institute (JAV), Manchester University ir European Case Clearing House (D. Britanija) programose ir kt.

Mokymų sritys:
– Vadovavimas ir lyderystė;
– Organizacijos vystymas ir organizacijos kultūra;
– Efektyvus komandos darbas.

Publikacijos