Meniu

Dalyvavimas mokslinėje stažuotėje keliant kompetenciją Groningeno universitete

Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Veiksmų programa - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

 

Projekto tikslas

Projekto tikslas – dalyvauti mokslinėje stažuotėje Groningeno Universitete Nyderlanduose siekiant kelti tyrėjos kvalifikaciją vykdant mokslinę veiklą  Galimybė stažuotis Groningeno universitete padės tyrėjai geriau įsisavinti laboratorijose vykdomų eksperimentų specifiką ir pritaikyti žinias plėtojant pasirinktą mokslo kryptį bei norint rezultatus paskelbti aukščiausio tarptautinio lygio žurnaluose.

Projekto dalyvis: Dovilė Barauskaitė