Meniu

COST: Virtualaus darbo dinamika


COST – tai Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (angl. European Cooperation in Science and Technology). Šios programos tikslas yra koordinuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus, remti Europos tyrėjų bendradarbiavimą įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas mokslinių tyrimų srityse. COST programa įgyvendinama per aukštos kokybės, naujus, keletą mokslo sričių apimančius tarptautinius tinklus –  COST veiklas. COST veikla – tai tam tikroje mokslinių tyrimų ar technologijų plėtros (inovacijų) srityje dirbančių Europos bei kitų valstybių tyrėjų ir kitų suinteresuotų asmenų inicijuotas bendradarbiavimo tinklas. Šiuo metu yra vykdoma apie 350 COST veiklų. 

2014 m. ISM universiteto tyrėjai įsitraukė į vieną iš COST veiklų IS 1202 „Virtualaus darbo dinamika“ (angl. Dynamics of Virtual Work) ir dalyvavo partnerių statusu. Šioje veikloje dalyvavo tyrėjai iš 30 Europos šalių universitetų. ISM šioje veikloje atstovavo prof.dr. Ilona Bučiūnienė ir doktorantė Audronė Nakrošienė. ISM tyrėjos dalyvavo darbo grupėse  „Kūrybiškumas, įgūdžiai, žinios ir naujas profesinis identitetas” ir “Inovacijos ir naujų vertės kūrimo bei ekonominių veiklų atsiradimas“. ISM mokslininkės aktyviai įsitraukė į COST programą: dalyvavo organizuojant ir įgyvendinant jos veiklas, mokslines konferencijas, seminarus, vasaros stovyklas, skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose, doktorantų vasaros stovyklose. COST programos metu buvo užmegzti ryšiai su užsienio universitetais ir tyrėjais, suplanuoti bendri mokslinių tyrimų projektai.

2016 metų rugsėjo 14-16 d. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas organizavo baigiamąją COST veiklos IS 1202 „Virtualaus darbo dinamika“ tarptautinę mokslinę konferenciją apie virtualaus darbo dinamiką. Konferencijos programą galima rasti čia.

ISM tyrėjai. Prof.dr. Ilona Bučiūnienė, Audronė Nakrošienė

Daugiau informacijos čia.