Meniu

Asta Kazlauskienė

Asta KazlauskienėAsta Kazlauskienė

ERGO draudimo grupės Lietuvoje Rinkodaros skyriaus vadovė

 

Asta Kazlauskienė yra ERGO draudimo grupės Lietuvoje Rinkodaros skyriaus vadovė,  kuri savo profesinėje veikloje atrado karjeros versle ir mokslo sinergiją. Ji baigė  ISM vadovų magistrantūrą, šiuo metu studijuoja ISM doktorantūroje ir nepamiršta skirti dėmesio savo gausiai šeimai. 

 

 

Verslo ir mokslo sinergija

Šiuo metu gyvenu gana intensyviai, tenka derinti skirtingą veiklą: darbą, mokslą ir šeimą. Kad kuri nors iš sričių nenukentėtų, reikia aktyviai planuoti savo laiką. Šiuo metu darbe vykdome daug įvairių projektų, keliame sau naujų iššūkių. Natūralu, kad, siekiant naujų tikslų, reikia daug dėmesio skirti komandai, ją motyvuoti ir uždegti darbams. Studijos ISM doktorantūroje irgi reikalauja dėmesio. Na, ir šeima nemaža (auginu tris vaikus). Taigi veiklos visada yra. Kol kas džiaugiuosi, kad pavyksta viską suderinti.

Pastebėjau, kad mano profesinė veikla ir mokslas nėra jau tokios skirtingos sritys – jos net padeda viena kitai. Galima sakyti, kad, derindama jas, nuo vienos pereidama prie kitos, net pailsiu. Laikau save žmogumi, kuriam reikia gylio – jaučiu poreikį analizuoti konkrečią problemą išsamiai, įvairiapusiškai. Šią savo savybę realizuoju ISM doktorantūros studijose gvildendama mokslines problemas. Versle daugiau dinamikos – sprendimų, energijos, bendravimo su žmonėmis. Čia  realizuoju savo organizacinius sugebėjimus, lyderystės kompetencijas. Versle taip pat reikia analitiškumo, o kai analitiškumą taikai dar ir moksle, jis tampa įpročiu. Iš kitos pusės, kai esi verslo praktikas, gali lengviau ir greičiau judėti rezultato link ir moksle, nes esi įpratęs siekti rezultato, aiškesnės naudos. Tad ir mokslinius atradimus mėgini sulipdyti, kad pamatytum, o kas iš to. Kartais juokiuosi, kad mokslas tarsi mozaika: lipdai detales iš kitų mokslininkų teorijų, požiūrio, kol suvoki, kas yra tavo, kokią savo detalę gali pridėti. Galima sakyti, kad mokslas yra uždaras, dirbantis sau ir mažai susijęs su verslu. Kita vertus, tendencijos rodo, kad mokslas stengiasi artėti prie praktikos. Aš palaikau požiūrį, kad, jei tu nori kurti praktiškai naudingą mokslą, turi tai ir daryti. Mano tyrimo sritis – vartotojų elgsena. Ši sritis labai aktuali ir praktikoje, nes padeda suprasti, kokie psichologiniai mechanizmai lemia, kaip žmonės elgiasi konkrečiose situacijose. Kai tai žinai, lengviau ir praktikoje priimti sprendimus, sugalvoti, kaip klientui pateikti savo paslaugas ar produktą. Studijos man labai praverčia tiek kasdieniame darbe, tiek bendraujant su komanda, nes čia irgi svarbūs psichologiniai mechanizmai. Taigi mano gyvenime mokslo ir verslo sinergijos labai daug.

Studijos ISM išmokė pažinti kitaip mąstančius

Studijas ISM pradėjau nuo Vadovų magistrantūros. Tuo metu dirbau organizacijoje, kuri daug investuodavo į savo darbuotojus, turėjome daug įvairių mokymų, studijų, keitimosi žiniomis. Kadangi profesinis tobulėjimas vyko gana intensyviai, atsirado išsamesnių ir platesnių studijų poreikis, noras integruoti žinias ir asmeninį augimą. Iš draugų išgirdau apie kokybiškas ISM studijas, kurios siūlo ne tik profesinį, bet ir asmenybės augimą, kurį gali gauti studijuodamas čia kartu su kitais vadovais, profesionalais. Man tai pasirodė labai įdomu.

Kitos apsisprendimą lėmusios priežastys buvo praktinės. Visų pirma, tai – galimybė rinktis studijų modulius. Man norėjosi balanso tarp profesinių žinių ir asmenybės augimo, todėl taip dėliojausi ir savo modulius. Tai buvo labai didelis privalumas. Dar patiko studijų lankstumas. Vadovams dažnai sunku planuoti dvejus metus į priekį, kartais reikia daugiau energijos skirti darbui, o ISM Vadovų magistrantūros studijas galima pritaikyti ir prie gana įtempto darbo grafiko.

Savo sprendimu nusivilti neteko, nes po studijų į daugelį dalykų pradėjau žiūrėti kitaip. Atsirado platesnis mąstymas, pakito pasaulėžiūra, paaugau kaip asmenybė. Nors ir pati tikriausiai buvau pribrendusi imti tai, kas duodama. Mano nuomone, vadovui, be profesinių žinių, dar labai svarbu mokėti bendrauti, perteikti savo mintis, girdėti kitą. Tik tuomet galima siekti bendrų tikslų ir judėti į priekį, nes iš nesusikalbėjimo, nemokėjimo išgirsti dažniausiai ir kyla problemų. Negalime pasirinkti žmonių, su kuriais dirbame, taigi belieka išmokti juos išgirsti ir suprasti, ką nori pasakyti kitaip galvojantis žmogus. Dėl šios priežasties, studijuodama ISM, darbui grupėse rinkdavausi visiškai kitokius žmones nei esu pati. Tuos, kurių niekaip negalėjau suprasti. Dirbdama su jais, stengdavausi juos pažinti, galiausiai tai ir pavykdavo – pradėdavau suprasti kitokį mąstymą. Nebuvo lengva, tačiau labai daug iš to gavau – praplėčiau savo asmenybės ribas. Dabar manau, kad viena iš mano stiprybių yra mokėjimas susitarti. Jaučiu, kad galiu bendrauti be nuostatų, priimti žmogų tokį, koks jis yra.

Karjeros pokyčiai

ISM Vadovų magistrantūros studijos paskatino kitaip mąstyti, ėmiau svarstyti, ką noriu veikti toliau. Daug metų dirbau vienoje srityje, todėl pradėjau mąstyti apie pokyčius. Palikau ankstesnį darbą, kurį laiką dirbau konsultante. Tai buvo labai įdomu ir suteikė galimybę pritaikyti savo žinias įvairiose srityse. Vis dėlto gana greitai atėjo suvokimas, kad konsultantas tik siūlo, bet neprisideda, kad rezultatas būtų pasiektas. Tuomet atsirado įdomių nuolatinės veiklos pasiūlymų, kuriais pasinaudojau. Labai tuo džiaugiuosi.  

Sakoma, kad svajoti reikia atsargiai, nes svajonės pildosi. Matyt, ir mano ISM doktorantūros studijos tapo ankstesnių minčių materializacija. Apie akademinę veiklą pagalvodavau ir po pirmųjų savo rinkodaros magistro studijų KTU. Vis dėlto tuo metu norėjosi įsitvirtinti gyvenime, tad nuėjau į verslą, kur puikiai jaučiausi, kur akademinės veiklos lyg ir netrūko. Rašydama magistro darbą ISM Vadovų magistrantūroje, vėl prisiminiau, kad susitelkimas, gili problemų analizė man patinka. Buvau girdėjusi, kaip sunku derinti darbą ir studijas, todėl vėl padėjau šią mintį į lentynėlę. Vis dėlto užteko buvusio kolegos paskatinimo, ir ratas pasisuko – nustūmiau baimę dėl laiko stokos į šalį. Ir štai jau antri metai studijuoju ISM doktorantūroje.

Visiems vadovams palinkėčiau ir rekomenduočiau ne tik gilinti profesines žinias. Geram vadovui, lyderiui ne mažiau būtinos ir emocinės, lyderystės kompetencijos. Visi turime stiprybių ir silpnybių. Tampame brandesni tik tuomet, kai ramiai pažvelgiame į save, įvertiname savo potencialą ir silpnybes. Tai išlaisvina ir leidžia veikti, kurti. Linkėčiau atsigręžti į save, pažinti save ir išlaisvinti savo potencialą, būti atviriems. Šiandien gyvenimas labai greitai keičiasi, todėl atvirumas naujai patirčiai tiek gyvenime, tiek darbe, socialinių pokyčių supratimas yra labai svarbūs. Juk dažnai tie sprendimai, kurie tiko vakar, nebetinka šiandien. Turime būti atviri tam, kas vyksta, stebėti, jungti skirtingus dalykus, matyti jų prasmę ir tuo pat metu kurti tą prasmę nebijodami naujų tendencijų.